مقاله کامل سیستم حسابداری ملی ایران

مقاله کامل سیستم حسابداری ملی ایران

سیستم حسابداری ملی ایران

مقاله کامل سیستم حسابداری ملی ایران شامل فصول : فصل اول : حسابداری ملی ، فصل دوم : حسابهای عملیاتی ، فصل سوم : حسابهای منطقه ای و نتیجه گیری و پیشنهادات است .

فهرست مطالب
مقدمه ۱
سیستم جدید حسابداری ملی سازمان ملل ۲
حسابداری ملی در ایران ۶
کارکردهای حسابهای ملی ۸
فصل اول ۱۰
حسابداری ملی ۱۱
موارد مورد بررسی در حسابداری ملی کدامند؟ ۱۱
تعریف تولید ملی از دیدگاه حسابداری ملی : ۱۱
تولید ناخالص ملی ۱۲
محاسبه تولید ناخالص ملی ۱۲
جدول محاسبه تولید ناخالص ملی به روش ارزش افزوده : ۱۳
تولید یا محصول خالص ملی (‌‌NNP ) ۱۶
تولید(یا محصول) ناخالص داخلی (GDP) ۱۷
تولید(یا محصول) سرانه ناخالص داخلی‌ ۱۸
درآمد ملی (NI) : ۱۸
عناصر اصلی زندگی اقتصادی جامعه ۲۲
عوامل اقتصادی: ۲۲
نظام آموزشی ۲۴
نظام قشربندی اجتماعی ۲۵
عاملهای اقتصادی داخلی و نقش آنها ۲۵
فصل دوم ۳۳
حساب عملیات ۳۴
حسابهای عامل ۳۶
۱- حساب تولید ۳۶
۲- حساب بهره برداری ۳۷
۳- حساب تخصیص ۳۸
۴- حساب سرمایه یا حساب دارائی ۳۹
فصل سوم ۴۰
حسابهای منطقه ای ۴۱
محاسبه در آمد و تولید ملی ۴۲
فصل چهارم ۴۳
موارداستعمال حسابداری ملی ۴۴
الف) حسابداری ملی به منزله یک ابزار و چهارچوب تجزیه و تحلیل ۴۴
ب) حسابداری ملی به منزله ابزار و چهارچوب پیش بینی های اقتصادی ۴۵
امکانات سیستم عمومی و جامع حسابداری ۴۷
فصل پنجم ۵۰
نتیجه گیری ۵۱


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.