ترجمه فرایند حسابرسی ای تی (تکنولوژی اطلاعات)

ترجمه فرایند حسابرسی ای تی (تکنولوژی اطلاعات)

حسابرسی ای تی

ترجمه فرایند حسابرسی ای تی (تکنولوژی اطلاعات)

ايجاد شرايط تعهد
بازنگري اوليه
ارزيابي اشتباهات و خطاها
طراحي الگوي حسابرسي
در نظرگرفتن كنترل داخلي
انجام مراحل حسابرسي
صدور گزارش حسابرسي
ارزيابي كنترل هاي داخلي
كنترل كلي

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD