پرسشنامه حلقه های کیفیت

پرسشنامه حلقه های کیفیت

حلقه های کنترل کیفیت چیست؟ گروه های کوچک متشکل از کارکنان رده اول (آخرین رده سازمانی) هستند که بطور پیوسته کیفیت کار ، محصول و خدمات خود را کنترل نموده و بهبود می دهند.

این پرسشنامه در مورد حلقه های کیفیت می باشد و به صورت کاملا استاندارد طراحی شده است.

توضیحات پرسشنامه استاندارد حلقه های کیفیت
این پرسشنامه ، به بررسی مراحل ایجاد حلقه های کیفیت در سازمان می پردازد و دارای پنج مولفه آغاز، توسعه، اجرا، آموزش فنون حل مساله در فرآیند حلقه کیفیت ، ارزیابی و ۱۸ تا سوال می باشد و هدف از آن بررسی میزان توجه سازمان به شکل گیری و توسعه حلقه های کیفیت می باشد.

مولفه های پرسشنامه

مولفه

سوالات

آغاز

۱ تا ۵

توسعه

۶ تا۸

اجرا

۹

آموزش فنون حل مساله در فرآیند حلقه کیفیت

۱۰ تا ۱۵

ارزیابی

۱۶ تا ۱۸

تعریف مفهومی
حلقه کیفی شامل تعدادی افراد است که به صورت داوطلبانه در قسمت های مختلف واحدهای تولیدی یا خدماتی با حضور فعال سرپرست یا مدیر آن قسمت برای حل مسائل از طریق خلق ایده هایی نو گردهمایی تشکیل می دهند و فعالیت های مربوط به کیفیت را از طریق شناسایی و تعریف مسئله بررسی کرده و در ارتباط با مشکلات با استفاده از روشهای تحلیلی راه حل های مناسب را ارائه می کنند(منبع داخل فایل) .

مقیاس پرسشنامه
این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (اصلا انجام نمی شود ،۱؛ تا حدودی انجام می شود ۲؛ کاملا انجام می شود ۳) می­باشد ( توجه مقیاس لیکرت در انتهای پرسشنامه کاملا توضیح داده شده است.)

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss بدست آمده است .
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد (با منبع معتبر)
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: ورد آفیس
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد
تعریف مفهومی: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد. همچنین مدل پرسشنامه ترسیم شده است.
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD