پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) (رایگان)

پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) (رایگان)

دانلود پرسشنامه استاندارد تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) شامل پرسشنامه استاندارد مقاله بیس امتیازبندی تفسیر و روایی پایایی پرسشنامه

معرفی پرسشنامه

فرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R؛ دزوریلا و همکاران، ۲۰۰۲)، یک ابزار خود گزارشی از نوع لیکرت و دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری مهارت شما در حل مسئله اجتماعی می باشد و خرده مقیاس هاس آن (مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (PPO)، جهت گیری منفی به مسئله (NPO)، حل مسئله منطقی (RPS)، سبک تکانشی/ بی احتیاط، سبک اجتنابی)
است. این مقیاس مبتنی بر کار قبلی مولفان است که پنج خرده مقیاس اصلی داشته و پنج بعد مختلف مدل حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران را اندازه گیری می کند. (توضیحات کامل در داخل فایل)

نوع فایل: زیپ(word)
تعداد صفحات:   ۵
تعداد گویه:   ۲۵
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی)
مولفه: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
پایایی و روایی: دارد
منبع: دارد

لینک دانلود پرسشنامه : پرسشنامه حل مسئله اجتماعی
لینک دانلود مقاله بیس : مقاله بیس حل مسئله اجتماعی

به این پرسشنامه رایگان چند ستاره می دی

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: رایگان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD