پرسشنامه حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت

پرسشنامه حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت

پرسشنامه استاندارد حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت

پرسشنامه مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت شامل 24 سوال است. که دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

مقیاس حمایت تحصیلی توسط ساندز و پلانکت 2005 ساخته شده است. که از 24 گویه و 4 خرده مقیاس حمایت تحصیلی از سوی همسال (6 سوال)، حمایت تحصیلی از سوی پدر (6 سوال)،. حمایت تحصیلی از سوی مادر (6 سوال) و حمایت تحصیلی از سوی معلم (6 سوال) تشکیل شده است. که به منظور ارزیابی حمایت تحصیلی بکار می رود.

از میان مقیاس های مختلف حمایت تحصیلی، مقیاس حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (2005)،. به دلیل تعداد سوال های مناسب (24 سوال)، ملاحظه ی منابع حمایتی و تفکیک نقش حمایتی پدر و مادر در حمایت تحصیلی دانش آموزان. جهت استفاده ی محققان، ابزار مناسب تری به نظر می آید. سوال های این مقیاس به ارزیابی میزان حمایت تحصیلی از سوی چهار منبع؛ معلم، همسالان، پدر و مادر می پردازد. (در این مقیاس، برای ارزیبای حمایت تحصیلی در هر منبع شش سوال در نظر گرفته شده است).

مبانی نظری آزمون

وينتزل (1998) در تعریف حمایت تحصیلی معتقد است مهیا کردن هر منبعی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجب افزایش میزان رغبت . و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان می گردد، حمایت تحصیلی به حساب می آید. حمایت تحصیلی علاوه بر منابع متعدد، جنبه های مختلفی را نیز در بر می گیرد. حمایت عاطفی (مهیا کردن مشوق ها)؛ حمایت ابزاری (مانند همکاری در انجام تکالیف). و حمایت شناختی (انتقال اهمیت موفقیت های تحصیلی به دانش آموز) از عمده ترین ابعاد حمایت تحصیلی است.

وجود منابع حمایتی مختلف، (معلم، دوستان، پدر و مادر) و تنوع گونه های مختلف حمایت تحصیلی (عاطفی، ابزاری و شناختی)،. از یک سو موجب پیچیدگی موضوع و از سوی دیگر، موجب جذابیت مفهوم حمایت تحصیلی و نقش آن در فرایند یادگیری و آموزش می گردد.

نتایج تحقیقات نشان می دهد، افرادی که از حمایت های مثبت اجتماعی برخوردار بوده اند، از عملکرد تحصیلی مناسبی نیز برخوردار هستند. (وینتزل و آشر، 1995). در همین راستا، نتایج پژوهش ها نشان می دهد، هنگامی که معلم با دانش آموزان ارتباط مثبتی برقرار می کند. و در جریان آموزش به آنها بازخوردهای روشن و تشویق کننده ارایه می دهد،. دانش آموزان نیز از خود رفتار جامعه پسندانه تری بروز داده و در انجام تکالیف از خود انگیزه ی بیشتری نشان می دهند.

وینتزل، بری و کالدول نیز در مطالعه ی خود، به اهمیت و نقش حمایت های اجتماعی معلم در افزایش رغبت دانش آموزان . به فعالیت های گروهی و برقراری روابط صمیمانه تأکید دارند. موضوع حمایت تحصیلی دانش آموزان تنها با فعالیت های معلم در کلاس مرتبط نمی باشد،. بلکه گروه همسالان و هر یک از والدین نیز نقشی تعیین کننده در ابراز حمایت تحصیلی از دانش آموزان بر عهده دارند.

روایی پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد. و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است. که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.

مشخصات پرسشنامه حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری : دارد
مولفه : دارد
مقاله بیس : دارد
فرمت فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 8
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD