پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ)

پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن (FSSQ)

دانلود پرسشنامه استاندارد در مورد حمایت اجتماعی خانواده در بیماران مزمن FSSQ

این پرسشنامه دارای ۷۹ گویه است که در قالب درجه بندی لیکرت و به صورت چهار درجه ای به گویه ها پاسخ داده می شود. چهار درجه، طیف کاملاً موافق تا کاملاً مخالف را شامل می شود. برای کمی سازی پاسخ ها به درجه بندی ها از چهار تا یک نمره داده می شود و نمره های هر عامل به طور جداگانه محاسبه می شود.

عامل های این پرسشنامه عبارتند از: ۱- حمایت عاطفی، ۲- حمایت اطلاعاتی، ۳- جستجوی حمایت، ۴- حمایت ابزاری.
در مجموع همه گویه ها نیز به طور کلی حمایت اجتماعی را می سنجند.

روایی و پایایی
به منظور روا سازی این پرسشنامه و پاسخ به این سؤال که پرسشنامه واقعاً آن‌چه راکه برای آن طرح شده است می‌سنجد یا نه از دو روش روایی محتوا و روایی سازه استفاده شد و برای تحلیل گویه ها از دو روش ضریب تمیز و روش لوپ استفاده شد. در روش لوپ ضریب اعتبار کلیه گویه ها محاسبه گردید.
(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی و روایی: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: ورد
تعداد صفحات: ۹
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد
گارانتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD