مقاله عوارض عصبانیت و راه های کنترل آن

مقاله عوارض عصبانیت و راه های کنترل آن

عوارض عصبانیت و راه های کنترل آن

خشم عصبانیت
محرک خشم در نوجوانی بیشتر اجتماعی است به نظر می رسد مهمترین علل خشم در بین دانش آموزان دوره راهنمائی: عبارتند از: سر به سر گذاردن، رفتار غیر عادلانه بزرگسالان، تحمیل عقیده، زور گوئی خواهر یا برادر، دوروغ گفتن به نوجوانان، پزدادن به او، با گوشه و کنایه و تمسخر با او حرف زدن و… برای دانش آموزان دبیرستانی احتمالا‌‌ مهمترین علل خشم عبارتنداز: تبیعض معلم، والدین و اعضای خانواده و دوستان و نیز رفتار غیر منصفانهً آنان‏
علاوه بر علل اجتماعی خشم، عوامل دیگری چون قطع فعالیت های عادی چون مطالعه و خواب نیز شکست و ناکامی در فعالیت ها و طرح های انجام شده نیز در نوجوانان خشم می آفریند. پاسخ های ناشی از خشم حرف زدن و صحبت کردن متداول ترین واکنش نوجوانان عصبانی است. او به فحاشی و ناسزاگوئی به طرفی که او را خشمگین کرده می پردازد. او سعی میکند انتقام بگیرد، امّا نه با کتک زدن (مانند یک کودک) بلکه با تحقیر تمسخر دیگران، دراوان نوجوانی، همزمان با خشم، رفتار کودکانه ای در نوجوان مشاهده میشود.

او گهگاه پایش را به زمین میکوبد، لگد میزند یا چیزی پرتاب میکند و دختران نیزغالبا گریه میکنند. در اواخر نوجوانی جز گریه و لگد زدن غالب این رفتارها از بین میرود. شیوه های درمان خشم نیز متناسب با علل و محرک های به وجود آورنده خشم به کار گرفته میشود.

عصبانیت

عصبانیت معمولا با پریدن از جا همراه است و در درجات گوناگون رخ میدهد. دانش آموزی که معلم اورا برای درس جواب دادن صدا میکند ممکن است کمی عصبانی شود، اما اگر درس را بلد باشد و بتواند پاسخ مناسب بدهد، به تدریج از عصبانیت وی کاسته میشود و درسی که معلم از او دریافت می دارد، در حقیقت او را در حفظ موقعیتش یاری میدهد.

عصبانیت

از سوی دیگر اگر در خارج از دفتر مدیر مدرسه، منتظر نوبت برای دریافت مجازات یا تنبیه است، افکار مغشوش و نومید کننده اورا آرام نمی گذارد؛ و هنگامی که تنبیه و تذکر به اتمام میرسد این نشانه ها نیز خود به خود ناپدید میشوند؛ ولی در موقعیتی مشابه، این نشانه ها دوباره در فرد بروز میکند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

ویژگی های فرد عصبانی

شخص عصبانی به محرکهائی که افراد نادیده می گیرند، معمولا واکنش بیش از حد نشان می دهد. رفتارهای عصبی گاه عاداتی مانند جویدن ناخن، بازی کردن با مو، روی میز زدن و تکان دادن پا را در فرد به وجود می آورد. این نوع واکنش ها را تنها با شناخت و تشخیص این که چه هستند، و نیز کوشش آگاهانه برای شکستن این عادات، میتوان از بین برد.

فرد عصبانی

یکی از انواع رفتارهای عصبی که می تواند در پاره ای از موارد مفید هم باشد عبارت از آمادگی برای واکنش نشان دادن است. مثلا حساسیت بیش از حد در واکنش نشان دادن به یک صدا، گاه زندگی یک سرباز در جبهه و سنگر را می تواند نجات دهد. است تا سودمند .

یک تعارض حل نشدنی در شخص ممکن است دل درد عصبی و اما در غا لب موارد پاسخ های بسیار سریع به محرکها، بیشتر زیان آور یا نوع دیگری از تنش های درونی را به همراه داشته باشد. هرگاه راه معینی برای بیرون ریختن این حالت درونی چه مستقیم و چه بصورت حالات دفاعی بدن وجود نداشته باشد، فرد به حالت عصبیت دچار میشود.

درمان عصبانیت

درمان عصبانیت

هرچند گاه میتوان با کوشش در زمینه ی تغییر واکنشها و یا خود داری از رفتار نامناسب بر عادات عصبی غلبه نمود، ولی غلبه بر عصبیت های مزمن کار ساده ای نخواهد بود. در موارد جزئی، مشاوره و در موارد شدید روان درمانی میتواند کمکی موثر و ارزنده در تخفیف مصیبتها باشد….

اثرات شوم خشم

اثرات خشم

فهرست مطالب
خشم.۳
عصبانیت۴
ویژگی فرد عصبانی۴
درمان عصبانیت..۵
اثرات شوم خشم..۵
پیشوایان دین۸
مشکلات جسمانی۱۳
خوشونت رفتاری اکتسابی۱۶
روش های برخورد با عصبانیت..۱۶
عصبی شدن..۱۴
بررسی علت واقعی عصبانیت۱۴
شیوه های برخورد با علت عصبانیت ۱۴
بر خورد با عصبانیت سایرین۱۶
منابع ۱۸

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 18

فرمت فایل: WORD