پاورپوینت بررسی خلاقیت و نوآوری فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی

پاورپوینت بررسی خلاقیت و نوآوری فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی

خلاقیت و نوآوری الوانی

پاورپوینت بررسی خلاقیت و نوآوری فصل هشتم کتاب مدیریت عمومی الوانی
خلاقیت
خلاقیت، پیدایی و تولید یک فکر و اندیشه نوست، در حالی که نوآ وری عملی ساختن آ ن اندیشه و فکر است. به عبارت دیگر، خلاقیت به قدرت ایجاد اندیشه های نو اشاره دارد و نوآ وری به معنای کاربردی ساختن آن افکار نو و تازه است. از خلاقیت تعاریف گوناگونی ارائه شده است که ‏عبارتند از:

  1. خلاقیت ایجاد آنچه قبلا وجود نداشته است، می باشد و برای آ ن ماهیتی جدید خواه در ذهن، خواه در عین قائل اند.
  2. خلاقیت را درخشش یک اندیشه و بوجود آمدن نظر و ایده ای نو می دانند، خلاقیت کشف چیزی است. که به علت کور ذهنی ناشی از عادت دیده نمی شده است.
  3. خلاقیت، نگاهی کنجکاو و کاوشگر به پدیده ای قدیمی است که آ ن را می یابد و آشکار می کند.

تقسیم بندی سازمان ها براساس میزان خلاقیت و توجه آن ها به توسعه و تغییر

‏سازمان هایی که به توسعه و تغییرات محیط بسیار توجه ‏دارند و از جهت خلاقیت نیز در حدی بالا هستند، خلاق و نوآورند. بدین معنی که هم به‏ خلاقیت می پردازد و هم برای پاسخ به تغییرات و تحولات محیط نوآوری پیشه می کنند.

در مقابل سازمان هایی وجود دارند که از جهت توجه به‏امر توسعه و تغییر و هم چنین از نظر خلاقیت ضعیف اند. این سازمان ها محافظه کار و سنتی باقی می مانند و نه خلاق و نه نوآور می شوند. دسته دیگر سازمان هایی هستند که توجه به توسعه و تغییر دارند اما چون خلاق نیستند. برای پاسخ به محیط خود دست به تقلید می زنند و نوآوری های مقلدانه انجام می دهند.

دسته آخر سازمان هایی بسیار خلاق اند که چندان تاکیدی بر توسعه و تغییر ندارند. این سازمان ها به خلاقیت می پردازند و نظریه های نو و خلاق ارائه می کنند. اما چون نیازی به نوآوری عملی نمی بینند از نوآوری غفلت می ورزند وایده هایشان کاربردی نمی شود.

فهرست مطالب
مقدمه
خلاقیت و نوآوری
تقسیم بندی سازمانها بر اساس میزان خلاقیت و توجه آنها به توسعه و تغییر.
نحوه ظهور اندیشه های نو و بدیع
فنون خلاقیت و نوآوری
تحرک مغزی
اصول حاکم در جلسات تحرک مغزی
ارتباط اجباری
تجزیه و تحلیل مورفولوژیک
گردش تخیلی
پرسش های ایده برانگیز
تکنیک ۵-۳-۶ گروه اسمی
الگوبرداری از طبیعت
تفکر موازی
چگونه می توانیم خلاقیت و نوآوری را در سازمان تسهیل کنیم؟.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد. و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: مشخص نشده

فرمت فایل: مشخص نشده