پرسشنامه خودشکوفایی افراد

پرسشنامه خودشکوفایی افراد

خودشکوفایی افراد

پرسشنامه خودشکوفایی افراد (ASAI) این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خودشکوفایی افراد است.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

خود شکوفایی به معنای تلاش جهت شکوفا نمودن استعداد های بالقوه ،قابلیت ها و ظرفیت های خود می باشد.مزلو معتقد است که ما صرفا زمانی به خود شکوفایی دست پیدا می کنیم که نیازهای اساسی مربوط به بقاء ،ایمنی اجتماعی و شخصی مان ارضا شده باشد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  رشد حرفه‌ای  نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۵گویه ای پرسشنامه خودشکوفایی  می­دهند .

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (هرگز،۱؛ به ندرت،۲؛ گاهی اوقات؛اغلب اوقات ،۴؛ ) می­باشد.

همچنین ببینید
پرسشنامه خودشکوفایی مصرف کننده بروکر (CSAT)
پرسشنامه سوگیری شخصی- گرایش خود شکوفایی
مقاله خودشکوفایی

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
در پژوهش (منبع داخل فایل)  پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه خودشکوفایی ۹۲/۰ بدست آمد که نشان دهنده پایایی بسیار خوب این مقیاس است.

نام پرسشنامه: خود شکوفایی افراد
پایایی و روایی: دارد
تفسیر ونمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس
منبع: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD