پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان (کنلی، ۱۹۸۹)

پرسشنامه خودکارآمدی اجتماعی نوجوان (کنلی، ۱۹۸۹)

پرسشنامه استاندارد خودکار آمدی اجتماعی نوجوان (کنلی، ۱۹۸۹) در سال ۱۹۸۹ توسط کنللی به منظور سنجش میزان خودکار آمدی نوجوانان ساخته شد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه است که زیر مقیاس هایی همچون قاطعیت اجتماعی، عملکرد در موقعیت های اجتماعی،. شرکت در گروه های اجتماعی، جنبه های دوستی و صمیمیت و کمک کردن یا کمک گرفتن را می سنجد.

روایی و پایایی پرسشنامه
(منبع داخل فایل) در پژوهشی ضمن سنجش روایی صوری و محتوایی این ابزار، پایایی پرسشنامه خودکار آمدی نوجوانان . را با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه کردند که مقدار آن برای با ۸۲ بوده است.

روایی و پایایی : دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
مقاله بیس : دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۹
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 9

فرمت فایل: WORD