پرسشنامه نظارت بر خود سایندر

پرسشنامه نظارت بر خود سایندر

دانلود پرسشنامه استاندارد نظارت بر خود سایندر

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه نظارت بر خود توسط Synder در سال ۱۹۷۴ ساخته شده است که از ۲۵ گویه تشکیل شده است و به منظور سنجش میزان نظارت بر خود بکار می رود.این پرسشنامه دو گزینه صحیح و غلط دارد که براساس نمرات ۱ و ۰ به هریک از این دو گزینه امتیاز بندی می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).سایندر روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ ذکر کرده است.

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
تفسیر و نمره گذاری: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD