دانلود مقاله انواع سد

دانلود مقاله انواع سد

سد

تعریف سد
هر مانعی که در مسیر جریان آب قرار گیرد و باعث شود تا ارتفاع آب در بالادست آن افزایش یافته، مقداری آب ذخیره گردد، سد نامیده می شود و به عبارتی دیگر «سد» عبارتست از سازه ای که در عرض رودخانه جهت ذخیره و افزایش ارتفاع آب ساخته می شود.

فهرست مطالب
فصل اول
انواع سد ۱
تعریف سد ۲
هدف از ساخت سد ۳
انواع سدها بر اساس نوع مصالح بدنه ۳
انواع سدها بر اساس رختارسازه ای ۴
انواع سدهای بتنی ۶
سدهای بتن غلطتکی ۹

فصل دوم
مطالعات اولیه مقاله های سد سازی ۱۰
بررسی و ارزیابی عمومی ساختگاه (انتخاب محل سد ۱۱
اثرات فیزیکی و شیمیائی احداث سد ۱۷
اثرات بیولوژیکی سدها ۱۷
اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ۱۷
بررسی عوامل موثر بر انتخاب سد ۱۸
شرایط زمین شناسایی و پی سد ۱۸
مصالح ساختمانی ۱۹
عوامل هیدرولیکی ۱۹
شرایط اقتصادی ۲۰

فصل سوم
ضوابط و معیارهای اجرایی ۲۱
خصوصیات بتن حجیم ۲۸
منبع ۲۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: رایگان

تعداد صفحات: 29

فرمت فایل: WORD