گزارش تخصصی اهداف کلی کار و فناوری در پایه ششم ابتدایی

گزارش تخصصی اهداف کلی کار و فناوری در پایه ششم ابتدایی

گزارش تخصصی اهداف کلی کار و فناوری در پایه ششم ابتدایی

چکیده
با توجه به نقش تربیتی و ارزش کاررش سریع تغییرات دنیای کار و فناوری اهمیت بخش های اجتماعی و اقتصادی کشور به همراه وجود موضوعاتی از قبیل توسعه پایدار، فرصت های برابر، کارشایسته، رسیدن به شاخص ها و استاندارد های توسعه به ویژه سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ، ضرورت دارد افراد کشور در هر بخش از زندگی اجتماعی و حرفه ای خو به طور مستمر شایستگی) شامل ایمان، تفکر، علم، عمل و اخلاق ( خود را بر اساس برنامه ریزی دقیق توسعه دهند

تا در جامعه ، زندگی و کار هدف مندی را دنبال نمایند آموزش فناوری ، کار و مهارت آموزی باعث پیشرفت فردی افزایش بهره وری مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی کاهش فقرافزایش درآمد و توسعه یافتگی خواهد شد این آموزش هاتوزیع نیروی انسانی ر اصلاح می نماید و سرمایه گذاری در آن سرمایه گذاری برای آینده تلقی می شود. کشور جمهوری اسلامی ایران ظرفیت ها منابع و مزیت های ویژه و متنوعی را داراست و هم اکنون برای رسیدن به اهداف حال و آینده کشور )توسعه همه جانبه و پایدار( در چشم انداز نیازمند فناوری، نیروی کار بهره ور در تمامی حرف ومشاغل برای بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشد.

مقدمه

فراگیری کار و فناوری به دانش آموزان کمک می کند تا فرهنگ کار و تلاش و تولید و فناوری را از همان ابتدا در درون خود نهادینه کنند و همیشه علم را با عمل همراه کنند. توجه به ایمنی و بهداشت، ارزش گذاری به کار و تولید، کار با ابزارها و مواد، خلاقیت و نوآوری، یادگیری مادام العمر و توجه به نیاز کشور از جمله مواردی هستند که اگر دانش آموزان از دوران ابتدایی در به کارگیری آنها شایسته شوند، کمک بسیار زیادی به توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور علاوه بر برطرف نمودن نیازهای اقتصادی خود خواهد نمود.

در اغلب کشورها آموزش تولید، کار با ابزارها و فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان یک قسمت اصلی از برنامه درسی دوره آموزش ابتدایی در نظر گرفته می شود. امروزه سواد فناورانه و سواد اطلاعاتی به همراه توانایی در انجام کارهای اولیه شغلی همچون سواد آموزی و حساب کردن از جمله ضروریاتی است که با زندگی روزمره در ارتباط است. تغییرات سریع فناوری و دنیای کار سبب شده است که آموزش کار و فناوری به عنوان آموزش عمومی تلقی شود و بستری برای تحقق اهداف آموزش متوسطه و آموزش عالی در این حوزه قلمداد گردد.برای نمونه کشور ما سال ها است که از نبود ارتباط بین دانشگاه و صنعت رنج می برد و علم و عمل از یکدیگر جداهستند. یکی از ریشه های اصلی این معضل، نبود فرهنگ تلفیق علم و عمل است که ریشه در آموزش عمومی و ابتدایی دارد.

فهرست مطالب

چکیده ۲
مقدمه ۳
متن گزارش ۴
اهداف کلی کار و فناوری در پایه ششم ابتدایی ۴
اهداف جزئی کار و فناوری در پایه ششم ابتدایی ۴
انگیزه معلمان ۶
نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ۷
نتیجه گیری ۱۳
منابع ومآخذ ۱۴

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 14

فرمت فایل: WORD