پرسشنامه استاندارد دست برتری ادینبورگ

پرسشنامه استاندارد دست برتری ادینبورگ

پرسشنامه استاندارد دست برتری ادینبورگ شامل روایی و پایایی امتیازبندی مقاله بیس مولفه تفسیر و شیوه نمره گذاری.

معرفی پرسشنامه
از آنجا که دست برتری برآموزش اجتماعی، تغییرات فرهنگی و عادات حرکتی تاثیر می گذارد. و در انجام هریک از موارد مذکور ملاحظه می کند اغلب محققان از سنجش آن برای بررسی جانبی شدن کنش وری مغز استفاده می کنند. پرسشنامه دست برتری ادینبورگ 10 سوال دارد.

روایی و پایایی پرسشنامه
در پژوهش  فتح (۱۳۸۴) روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تایید شده است. پایایی آن با بازآزمایی ذکر شده است. همچنین در پژوهش علی پور و هریس .برای بررسی پایایی از همبستگی با پرسشنامه چاپمن استفاده شد که ۷۵% بدست آمد.

روایی و پایایی : دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی)
تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد
نوع فایل:(word)
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD