مقیاس دلبستگی به خدا بک و مک دونالد

مقیاس دلبستگی به خدا بک و مک دونالد

پرسشنامه استاندارد مقیاس دلبستگی به خدا بک و مک دونالد شامل 24 سوال بوده که دارای مولفه امتیازبندی روایی پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

پاین مقیاس توسط بک و مک دونالد 2004 تهیه شده است که دارای 24 سوال پنج گزینه ای (کاملاً مخالفم = ۱ تا کاملاً موافقم = ۵) می باشد که محتوای سوالات درباره ارتباط فرد با خدا و هر شخص با توجه به نوع ارتباط خودش با خدا باید به یکی از گزینه ها پاسخ دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.

معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد. و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود. مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند.

عنوان پرسشنامه : مقیاس دلبستگی به خدا بک و مک دونالد
پایایی و روایی: دارد (ایرانی)
نوع فایل: ورد آفیس word
تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد
مولفه: دارد (سوالات مربوط به هر موله مشخص است)
تعداد صفحات: 7
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD