پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان

پرسشنامه ذهن آگاهی براون و رایان

پرسشنامه استاندارد ذهن آگاهی براون و رایان

معرفی پرسشنامه
پرسشنامه ذهن آگاهی از ۱۵ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش ذهن آگاهی بکار می رود. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۶ نقطه ای می باشد که از تقریبا همیشه تا تقریبا هرگز امتیازبندی شده است. ذهن آگاهی، تمرکز و توجه فرد بصورت عدم قضاوت یا پذیرش تجربه ای است که در زمان حاضر رخ می دهد (بایر و همکاران، ۲۰۰). ذهن آگاهی را می توان در تقابل با حالاتی مانند اشتغال ذهنی با خاطرات، تخیلات، برنامه ها، یا نگرانی و رفتار خودکار دانست که در آن، توجه بر چیز دیگری متمرکز است.

روایی و پایایی پرسشنامه

برای پایایی همسانی درونی سوالات آزمون براساس آلفای کرونباخ از ۸۰% تا ۸۷% گزارش شده است. روایی مقیاس نیز باتوجه به همبستگی منفی با ابزارهای سنجش افسردگی و اضطراب و همبستگی مثبت با سنجش عاطفه مثبت و حرمت خود کافی گزارش شده است.

روایی و پایایی : دارد (ایرانی )
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعریف مفهومی و عملیاتی:دارد
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی )
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.