پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی عاطفی مارس

پرسشنامه راهبردهای خودتنظیمی عاطفی مارس

دانلود پرسشنامه استاندارد راهبردهای خودتنظیمی عاطفی مارس

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه راهبردهای خود تنظیمی عاطفی مارس: سوالات این پرسشنامه عمدتا از کتاب راهنمای جامع خودتنظیمی تالیف لارسن و پیز مایک برداشت شده است . این پرسشنامه دارای ۴۴ سوال است که ابعاد شناختی،رفتاری، تغییر موقعیت،تغییر عاطفه،کاهش خلق منفی و افزایش خلق مثبت را شامل می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی این پرسشنامه برروی ۶۰ نفر با روش دونیمه کردن ۷۵% و با استفاده از آلفای کرونباخ ۸۰% گزارش شده است (صالحی مورکانی،۱۳۸۵)

پایایی و روایی: دارد (فارسی
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص نشده است)
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۸
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل: WORD