پرسشنامه رسمیت سازمانی

پرسشنامه رسمیت سازمانی

دانلود پرسشنامه استاندارد رسمیت سازمانی هیگ و آیکن

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه رسمیت توسط هیگ و آیکن (۱۹۶۹) ساخته شده است که از ۱۵ گویه تشکیل شده است و به منظور ارزیابی رسمیت در سازمان بکار می رود.
بعد رسمیت، حدی است که یک سازمان برای جهت دهی به رفتار کارکنانش به قوانین و مقررات و رویه ها متکی است.

«درجه رسمی بودن سازمان را می توان از طریق مشاهده نسبت مشاغلی که طبق مقررات و دستورالعملهای خاص انجام می شوند و میزان آزادی عمل افراد در عدم رعایت این مقررات و دستورالعملها تشخیص داد.

هر قدر سازمانی رسمی تر باشد تعداد شغل های غیر قابل انعطاف آن بیشتر و آزادی عمل افراد کمتر است». رسمیت برحسب سطوح سلسله مراتب سازمانی و واحدهای وظیفه ای سازمانی قابل تغییر است . آزادی عمل مدیران با حرکت به طرف سطوح بالای سلسله مراتب بیشتر می شود. بنابراین رسمیت با سطوح سازمانی رابطه معکوس دارد . علاوه بر این، نوع کاری که فرد انجام میدهد میزان رسمیت شغلی او را تحت تأثیر قرار می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­ گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
پایایی این پرسشنامه با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  spss  بدست آمده است.
همچنین در پژوهش طاهرپور و همکاران (۱۳۸۸) روایی این پرسشنامه توسط اساتید تایید شد.

مقیاس پرسشنامه
مقیاس پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت است . که از گزینه  کاملا نادرست است  (۴) تا کاملا درست است (۱) را دربر می گیرد.

هدف : ارزیابی میزان رسمیت در سازمان
تعداد سوال: 15
روایی و پایایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: 4
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD