پرسشنامه ارزشیابی رشد مهارتهای اجتماعی – کرامتی

پرسشنامه ارزشیابی رشد مهارتهای اجتماعی – کرامتی

دانلود پرسشنامه استاندارد ارزشیابی رشد مهارتهای اجتماعی کرامتی

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه ارزشیابی رشد مهارتهای اجتماعی  شامل ۴۰ سوال است که براساس طیف ۳ گزینه ای امتیاز بندی شده است.سوالات با توجه به فرضیه ها رشد مهارتهای اجتماعی فراگیران را می سنجد . این مولفه ها شامل مهارتهای مربوط به احترام به دیگران ،رعایت مقررات، انجام وظیفه، فعالیت گروهی و تحمل پذیری است .این آزمون توسط محمدرضا کرامتی برای پایان نامه دکتری براساس دیدگاه گات و سفران،داماس،اسمیت،تمک،میلبرن و دیگران طراحی و اعتباریابی شده است .

روایی و پایایی پرسشنامه

محمدرضا کرامتی پایایی پرسشنامه را با آلفای کرونباخ  به دست آورد . همچنین در پژوهش حسینی نسب و سلطانی(۱۳۹۰)میزان پایایی به دست آمد . به علاوه علاوه بر نظرات استاد راهنما و استادان دیگر روایی ابزار مورد استفاده محرز گردید.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص نشده است)
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۷
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 7

فرمت فایل: WORD