پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ enrich

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ enrich

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی enrich
پرسشنامه رضایت زناشویی enrich که به عنوان یک ابزار تحقیق معتبر در تحقیقات متعددی برای رضایت زناشویی مورد استفاده قرار گرفته است.
اولسون از این پرسشنامه، برای بررسی رضایت زناشویی استفاده نموده و معتقد است که این مقیاس مروبط می شود به تغییراتی که در طول دوره حیات آدمی رخ می دهد و همچنین در این خصوص به تغییراتی که د رخانواده به وجود می آید، حساس است. هریک از موضوع های این پرسشنامه، در ارتباط با یکی از زمینه های مهم است.
نسخه اصلی آزمون انریچ دارای ۱۱۵ سوال است که شامل ابعاد و موضوعات شخصیتی، ارتباطات، حل تعارض، مسایل مالی، اوقات فراغت، روابط جنسی، تربیت فرزند، ارتباط با خانواده اصلی و دستان، نقش های همسری و جهت گیری مذهبی و معنوی می باشد. با توجه به طولانی بودن سوالات مقیاس، فرمهای متعددی از آن استخراج شده است.اولین بار السون فرم ۲۵ سوال آن را معرفی نمود.

مقیاس های پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

 1. پاسخ قراردادی: این مقیاس، تمایل شخصی برای ارائه پاسخ غیر متعارف یا غیر واقعی به سوالات پرسشنامه را اندازهگیری می کند.
 2. رضایت زناشویی: این مقیاس، رضایت و انطباق افراد با ۱۰ جنبه رابطه زناشویی را که در فایل اشاره شده اندازه گیری می کند
 3. موضوعات شخصیتی: ( توضیحات داخل فایل)
 4. ارتباط زناشویی
 5. حل تعارض
 6. مدیریت مالی
 7. فعالیت اوقات فراغت
 8. روابط جنسی
 9. ازدواج و فزرندان
 10. اقوام و دوستان
 11. نقش های مربوط به برابری زن و مرد
 12. جهت گیری مذهبی
 13. و………

توضیحات ابعاد بالا داخل فایل

روایی و اعتبار پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
السون و دیگران(۱۹۹۸) اعتبار فرم اخیر را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۹۲/۰ گزارش کرده اند در کشور ما اولین بار سلیمانیان همبستگی درونی آزمون بلند ۹۳/۰ و برای فرم کوتاه ۹۵/۰ محاسبه و گزارش کرده است. مهدیون (۱۳۷۶) در کار روی اعتبار آزمون انریچ با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و با روش بازآزمایی ….. ( ادامه توضیحات داخل فایل)

روش اجرا و نمره گذاری پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
برای پرسشنامه مورد استفاده یک برگه به عنوان راهنما و یک برگه نیز جهت توجیه و دریافت مشخصات مورد نیاز افراد مورد نظر جامعه پژوهشی در نظر گرفته شده است. در برگه توجیه خانواده ها، مطالبی در خصوص اهمیت و ضرورت دستیابی…… ادامه توضیحات داخل فایل

نمرات هریک از مقیاس های فرعی به شرح زیر است
موضوعات شخصیتی: سوال های ۲-۴-۱۲-۲۲-۴۰
ارتباط زناشویی: سوال های ۶-۱۳-۲۳-۳۲-۴۱
حل تعارض: سوال های ۷-۱۴-۲۴-۳۳-۴۲
مدیریت مالی: سوال های ۸-۱۵-۱۶-۲۵-۳۴
اوقات فراغت: سوال های ۹-۱۷-۲۶-۳۵-۴۲
ادامه داخل فایل

نام پرسشنامه : رضایت زناشویی
روایی و پایایی : دارد
تعداد سوال:۴۷
نوع فایل : pdf
منبع : دارد
نحوه امتیاز بندی و تفسیر: دارد
مولفه ( ابعاد): دارد
تعداد صفحه: ۱۲صفحه

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

 • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
 • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
 • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
 • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.