پرسشنامه رضایت جنسی هادسون ISS

پرسشنامه رضایت جنسی هادسون ISS

رضایت جنسی هادسون

در سال ۱۹۸۱ توسط هادسون – هریسون و کروسکاپ برای ارزیابی سطوح رضایت زوجین ساخته شد. این مقیاس دارای ۲۵ سوال می­باشد و جزء پرسشنامه های خودگزارش دهی محسوب می­شود .
پاسخ آزمودنی به هر ماده آزمون  در سطح یک مقیاس ۷ درجه­ ای بین ۰ تا ۶ مشخص می­شود و در مجموع نمره آزمودنی ­ها در کل تست بین ۰تا ۱۵۰ در نوسان است. همچنین پاره­ای از ماده­ های مقیاس، نمره­ گذاری معکوس دارد. نمره بالا در این مقیاس منعکس کننده رضایت جنسی است. ثبات درونی این مقیاس توسط طراحان محاسبه و آلفای کرونباخ آن ۹۱/۰ بدست آمد. اعتبار مقیاس نیز با روش باز آزمایی با فاصله یک هفته محاسبه گردید که برابر ۹۳/۰ شد. روایی مقیاس از طریق روایی تفکیکی محاسبه گردید که نتایج نشان داد مقیاس توانایی تشخیص زوجین دارا و فاقد مشکلات جنسی را دارد.

تعریف مفهومی:

رضایت جنسی به عنوان یک ارزیابی ذهنی، شامل واکنش های تاثیرگذاری است که از ارزیابی روابط جنسی به طور کلی نشات می گیرد و سلامت عمومی فرد را از جنبه های گوناگون تحت تاثیر قرار می دهد.

تعریف عملیاتی:

نمره­ای که هر آزمودنی در مقیاس ۲۵ سوالی رضایت جنسی هادسون، هریسون و کروسکاپ کسب می­کند.

هدف: بررسی سطح رضایت جنسی زوجین
روایی و پایایی: دارد
تعداد سوال: ۲۵
تعاریف عملیاتی و مفهومی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
نقطه برش: دارد
تفسیر نتایج: دارد
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD