مقاله سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانک ملی

مقاله سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانک ملی

سنجش رضایت مشتریان از خدمات بانک ملی

این فایل دارای پرسشنامه می باشد.
در این فایل از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

فهرست مطالب مقاله
فصل اول: ادبیات تحقیق ۱
مقدمه ۲
۱-۱مشتری ۲
۱-۲رضایت مشتری ۲
۱-۳رضایت مشتری چه اثری در کسب و کار یک عرضه کننده دارد؟ ۳
۱-۴ برای ایجاد رضایت مشتری چه باید کرد؟ ۳
۱-۴-۱شناسایی انتظارات مشتری ۴
۱-۴-۲ طراحی کالا و خدمت بر اساس نیازها و انتظارات ۵
۱-۴-۳ تولید و تحویل بر اساس طراحی انجام شده ۵
۵ مدیریت انتظارات مشتری ۵
۱-۶ سنجش رضایت مشتری ۶
۱-۷خدمات ۶
۱-۸ویژگی های خدمات ۶
۱-۹آمیخته ی بازاریابی خدمات ۷
۱- ۱۱کیفیت خدمات ۹
۱-۱۲ ابزار سنجش کیفیت خدمات بانکی ۹
۱-۱۳ تاریخچه بانک ملی ایران ۱۱
۱-۱۴ خدمات بانکی ۱۲
معرفی و نحوه دریافت اعداد مرز ۱۳
سیستم بانکداری اینترنتی (سبا) ۱۵
صورت حساب اینترنتی ۱۵
سیستم پرداخت اینترنتی بانک ملی ایران ۱۵
تعاریف مقدماتی اصطلاحات راهنمای حاضر ۱۵
دستگاه خود پرداز یا ATM 16
تلفنبانک متمرکز یا سیبا ۱۷
تلفنباک غیر متمرکز ۱۷
کیوسک ۱۷
همراه بانک متمرکز ۱۸
همراه بانک غیر متمرکز ۱۸
ملی کارت ۱۹
کارت هدیه ۱۹
کارت پرداخت سود سهام ۲۰
۱-۱۵ بانک ملی ایران شعبه ۲۰
فصل دوم : روش تحقیق ۲۲
۲-۱ جامعه آماری ۲۳
۲-۲ متغیرها و نحوه ی اندازه گیری آن ها ۲۳
۲-۳ ابزار گردآوری اطلاعات ۲۳
۲-۴ روش کتابخانه ای(بررسی اسناد و مدارک) ۲۳
۲-۵ پرسشنامه ۲۳
۲-۶ نحوه ی تجزیه وتحلیل داده ها ۲۴
۲-۷روایی وپایایی ۲۴
۲-۷-۱ اعتبار یا روایی ۲۴
۲-۷-۲ پایایی ۲۴
فصل سوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات ۲۵
۳-۱ بررسی روایی و پایایی پرسشنامه: ۲۶
فصل چهارم: نتیجه گیری وپیشنهاد ۳۶
پیشنهادات ۳۷
منابع ۳۸


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.