پرسشنامه درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری واتسون و همکاران

پرسشنامه درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری واتسون و همکاران

درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری واتسون و همکاران

پرسشنامه درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری توسط واتسون و همکاران (۲۰۰۱) ساخته شده است. این مقیاس دارای ۳۵ گویه و پنج مولفه است با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (در انجام فعالیت های روزانه زندگی به بیمار کمک می کنم) درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری را می­ سنجد.

رفتارهای مراقبتی
مراقبت به عنوان یک مفهوم چند بعدی در پرستاری است که می توان با استفاده از روش های آموزش هدف دار در طول دوره تحصیلی دانشجویان بهبود یابد.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  روایی  پرسشنامه درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری توسط  اساتید و متخصصان این حوزه تأیید شده است.

پایایی ابزار جمع آوری داده
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  پایایی درک رفتارهای مراقبتی دانشجویان پرستاری از روش آلفای کرونباخ بالای۷۰ صدم  به دست آمده است.

روایی و پایایی : دارد
مولفه: دارد
مقاله بیس: دارد
نحوه نمره گذاری: دارد
نوع فایل: ورد آفیس word
تعداد صفحات: ۴
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 4

فرمت فایل: WORD