پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت گرا لوتانز و همکارانش

پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت گرا لوتانز و همکارانش

پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت­ گرا

پرسشنامه استاندارد رفتار سازمانی مثبت گرا توسط لوتانز و همکارانش 2007 طراحی شده است و دارای 20 سوال و در قالب لیکرت است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
رفتار سازمانی (Organizational Behavior) از دانش های میان رشته ای است. که به مطالعه ی رفتار فرد، گروه و سازمان می پردازد. مطالعه ی رفتار سازمانی به شناخت و بهبود تعامل های میان افراد و سازمان ها کمک می کند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه
در این پژوهش منظور از پرسشنامه استاندارد رفتار سازمانی مثبت گرا نمره ای است. که کارکنان به سوالات 20 گویه ای پرسشنامه استاندارد رفتار سازمانی مثبت گرا می دهند .

روایی و پایایی پرسشنامه

پایایی
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. (سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ .

روایی
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،۱۳۹۰).

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد (به دو صورت تحلیل با اس پی اس اس و تحلیل بر اساس نمره گذاری).
تعداد سوال: 20 سوال
تعداد مولفه: 4 مولفه
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD