پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی OCB شامل ۱۵ گویه و شامل ابعاد (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه) می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه
پودساکف معتقد است، رفتار شهروندی سازمانی رفتاری اختیاری است که جز شرح وظایف شغلی و یا رفتار­های نقشی نمی­باشد و در تعهد استخدامی کارکنان قرار نگرفته است و کاملا انتخابی می­باشد و کوتاهی در آن هیچ گونه تنبیهی را بدنبال ندارد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  رفتار شهروندی سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۵ گویه ای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی می­دهند .

مقیاس پرسشنامه

این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می­باشد.

پرسشنامه مربوط به رفتار شهروندی سازمانی

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
این پرسشنامه توسط (منبع داخل فایل) ، ترجمه و در تحقیقات مختلفی در داخل کشورمان مورد استفاده قرار گرفته است و دارای روایی و پایایی مناسبی است. در پژوهش (منبع داخل فایل)  اعتبار پرسشنامه با بهره گیری از نظرهای اصلاحی استادان مدیریت ورزشی به دست آمد. با مطالعه آزمایشی روی ۳۰ نفر از معلمان تربیت بدنی شهر مشهد پایایی درونی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۷۶/۰ بدست آمد.

مشخصات پرسشنامه
هدف: ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وجدان، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه)
تعداد سوال: ۱۵
تعداد بعد: ۵
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
تعاریف مفهومی و عملیاتی : دارد
امتیاز بندی پرسشنامه : دارد
نوع فایل : ورد آفیس word
منبغ : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل: WORD