پرسشنامه رهبری دانش استاگدیل

پرسشنامه رهبری دانش استاگدیل

پرسشنامه سبک رهبری دانشی استاگدیل 1974

پرسشنامه سبک رهبری دانشی توسط استاگدیل در سال 1974 ساخته شد و پرسشنامه دارای 32 سوال در 3 مولفه می باشد. سوالات پرسشنامه بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت (کاملا مناسب تا کاملا نامناسب) طراحی شده است و الفای کرونباخ به دست آمده 0/892 می باشد

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

رهبری دانش به عنوان یک فرایندی تعریف شده است که در آن یک فرد دیگر اعضای گروه را در فرایند یادگیری مورد نیاز برای رسیدن به اهداف گروه و یا سازمانی حمایت می کند ( استاگدیل ، 1974 : 9 ).

سبک رهبری

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این تحقیق سبک رهبری دانش شامل ابعاد : گرایش یادگیری ، جو حمایتی یادگیری ، فرآیند های یادگیری فردی و گروهی می باشد . که توسط پرسشنامه سبک رهبری دانشی به تعداد 32 سوال اندازه گیری می شود . نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند . سبک رهبری دانشی را اندازه گیری می کند ( استاگدیل ، 1974 : 9 ).

سبک رهبری

پرسشنامه استاندارد سبک رهبری عبارتست از: الگوهای رفتاری دائمی و مستمر که افراد در هنگام کار با او و بوسیله دیگران از آن استفاده می نمایند و بوسیله افراد درکمی شود (جاسبی ، 1387 : 222).

سبک رهبری

سبک رهبری دانشی

رهبری دانش به عنوان یک فرایندی تعریف شده است که در آن یک فرد دیگر اعضای گروه را در فرایند یادگیری مورد نیاز برای رسیدن به اهداف گروه و یا سازمانی حمایت می کند( استاگدیل ، 1974 : 9 ).

رهبری دانشی

گرایش یادگیری

تلاشی برای یافتن راه های ایجاد مزیت های رقابتی پایدار برای سازمان است ( سنگ و همکاران ، 2002 : 140 ) .

جو حمایتی یادگیری

شامل آن دسته از فعالیت هایی است که از طریق آن رهبران عمدا برای توسعه فضای اجتماعی در واحد خود تلاش می نمایند. این شامل حمایت از اعتماد در جامعه کاری است . بر این اساس، رهبران تمایل به مقابله با اشتباهات فعالانه و در یک راه مثبت دارند. مسائل مربوط به رهبران خود نیز در این زمینه معنی دار است . یکی از این مسائل، توانایی و تمایل خود برای دریافت بازخورد از زیر دستان است (بابائی نژاد، 1392: 9 ) .

یادگیری

حمایت از فرآیند های یادگیری فردی و گروهی

یادگیری فردی : برای یک فرد لازم باشد مهارت جدیدی کسب کند یا فرآیند های جدیدی را درک نماید(بابائی نژاد، 1392: 9 ) .
یادگیری تیمی: یادگیری تیمی به این معنی می باشد که تیم های کاری باید قادر به فکر کردن و به وجود آوردن یادگیری باشند . آن ها باید یاد بگیرند چگونه به یادگیری بهتری دست یابند(بابائی نژاد، 1392: 9 ) .

روایی پایایی : دارد
تعریف مفهومی متغیر : دارد
تعریف عملیاتی: دارد
مولفه: 3
سوالات: 32
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه: دارد
نوع فایل : ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.