پاورپوینت روانشناسی ورزش

پاورپوینت روانشناسی ورزش

پاورپوینت روانشناسی ورزش مطالعه جنبه های روانی عملکرد ورزشکاران و کاربرد اصول روانشناسی در حوزه ورزش یا به عبارت دیگر، مطالعه ویژگیهای رفتاری ورزشکاران می باشد.

روانشناسی ورزش چیست؟

طبقه بندی روانشناسی ورزش
روانشناسی بالینی : روانشناسان دراین حیطه بیشتر با ورزشکاران دارای مشکلات روان شناختی مانند اضطراب،ضعف اعتماد بنفس ، برانگیختگی و… سرو کار دارند.

روانشناسی آموزشی : روانشناسان این طبقه دارای دو نقش استاد و مشاور روانشناسی ورزش هستند .
روانشناسی تحقیقاتی : هدف تحقیقات این روانشناسان ،دستیابی به واقعیت های علمی ،آموزشی و بالینی است.

پاورپوینت روانشناسی ورزش چیست

کاربرد روانشناسی ورزش
برای ورزشکاران
برای مربیان
حوزه های غیر ورزشی

ده دلیل برای وجود عوامل روانشناختی موثر بر عملکرد ورزشی

 1. تفاوت اجرا هنگام تمرین در مقایسه با مسابقه
 2. تحت تاثیر قرار گرفتن عملکرد در حضور تماشاگران
 3. تغییرپذیری اعتماد به نفس
 4. اضطراب و ترس هنگام مسابقه
 5. آگاه نبودن از دلیل و انگیزه شرکت در رقابت
 6. نسبت دادن ارزش خود به تواناییها در اجرای ورزشی
 7. تغییر پذیری در تمرکز توجه
 8. عملکرد ضعیف پس از برگشت به حالت اولیه از آسیب دیدگی
 9. توسل به شیوه های مختلف برای رسیدن به اوج عملکرد
 10. تاکید نتایج بسیاری از تحقیقات بر اهمیت توجه به ابعاد روان شناختی ورزشکاران

– مدل های استعداد یابی
– مدل های رشد

فهرست مطالب

  1. روانشناسی ورزش چیست؟
  2. طبقه بندی روانشناسی ورزش
  3. کاربرد روانشناسی ورزش
 1. ده دلیل برای وجود عوامل روانشناختی موثر بر عملکرد ورزشی
 2. اجزاء و مولفه های کاربردی روانشناسی ورزش
 3. منابع بر انگیزاننده یا عوامل انگیزشی
 4. مدل طبقه بندی نیازمندیهای مازلو
 5. انواع اهداف
 6. توجیهات مربوط به رابطه بین سطح انگیختگی و اجرای مهارت های حرکتی
 7. عوامل اثرگذار بر میزان نیاز به بر انگیختگی
 8. بقیه عناوین در داخل فایل ………

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 31

فرمت فایل: پاورپوینت