پرسشنامه سنجش اعتماد سازمانی محقق ساخته

پرسشنامه سنجش اعتماد سازمانی محقق ساخته

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی حاوی 16 سوال بوده و هدف آن سنجش اعتماد سازمانی است. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

این پرسشنامه توسط یکی از دانشجویان دانشگاه تهران با همکاری اساتید ساخته شده است (منبع داخل فایل) که روایی و پایایی آن بدست آمده است.

روایی و پایایی پرسشنامه
ضریب آلفای کرونباخ مقیاس اعتماد سازمانی ۹۰ درصد بوده است. همچنین جهت آزمون روایی سوالات هم از اعتبار محتوا و هم از اعتبار عاملی استفاده شده است.

برای سنجش اعتبار محتوای پرسشنامه از آراء اساتید دانشگاه استفاده شد. و اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصه مورد نظر محققین را می‌سنجد. آزمون اعتبار عاملی پرسشنامه نیز با کمک تحلیل عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام گرفت.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری : دارد
مولفه(ابعاد): دارد ( ۴ مولفه استاندارد
تعداد سوالات: ۱۶سوال
فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات : 6
منبع : دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD