مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن (RES)

مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن (RES)

دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن (RES)

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه از ۱۹ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان پیشرفت رابطه در دوران نامزدی بکار می رود.
مقیاس رویدادهای ارتباطی (RES) به شش سطح تقسیم بندی می شود که برای گذر به سطح بعدی به یک یا دو ماده باید پاسخ «صحیح» داده شده باشد. برای هر سطح گذرانیده شده از سوی پاسخگو نمره ی ۱ داده می شود که این فرایند یک نمره از ۰ (عدم گذراندن هیچ یک از سطوح) تا ۶ (گذرانیده شدن کلیه سطوح) را به دست می دهد.

روایی و پایایی پرسشنامه

مقیاس رویدادهای ارتباطی (RES) از یک توان تکثیر عالی با ضریب ۹۴۲/۰ بهره مند است. همچنین یک میانه ۹۳% توافق بین زوجین در یک نمونه با یک میانه کاپا ۵۵/۰ (یک شاخص توافق اصلاح شده برای توافق تصادفی) به دست آمده است. همبستگی بین نمرات مردان و زنان در زوجین ۸۱/۰ بوده است.
مقیاس رویدادهای ارتباطی (RES) با همبستگی های معنادار با مقیاس عشق و مقیاس های دوام، تعهد و درگیری عاطفی، از روایی همزمان بسیار خوبی برخوردار است.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD