پاورپوینت رویکرد علمی به تصمیم‏ گیری

پاورپوینت رویکرد علمی به تصمیم‏ گیری

رویکرد علمی به تصمیم‏ گیری
علم مدیریت رویکردی کمی به تصمیم ‏گیری است که بر متدهای علمی حل مسئله متکی است.
واژه ‏های مترادف با علم مدیریت تحقیق در عملیات و علم تصمیم گیری است .
علم مدیریت یا تحقیق در عملیات ریشه در جنگ جهانی دوم دارد، و به یمن کامپیوتر جایگاه رفیعی در صنعت و کسب و کار یافته است.
حوزه ‏های کاربردی اصلی علم مدیریت یا علم تصمیم‏ گیری عبارت‏ند از پیش ‏بینی، برنامه زمانبندی تولید، کنترل موجودی، بودجه‏ بندی سرمایه ‏ای، و حمل‏ ونقل.

فهرست مطالب
حل مسئله یا تصمیم گیری
تحلیل کمی و تصمیم ‏گیری
تحلیل کمی
مدل سازی
مزایای مدل‏ها
مدل‏های ریاضی
تبدیل داده ‏ها به ستاده‏ ها در مدل
تهیه داده‏ ها
راه ‏حل مدل
آزمون مدل و اطمینان از صحت آن
بقیه عناوین در داخل فایل

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 50

فرمت فایل: پاورپوینت