پاورپوینت رياضی عمومی 2

پاورپوینت رياضی عمومی 2

ریاضی عمومی ۲
دنباله ها و سری ها
هدفهای کلی
دنباله و سری از مفاهیم بنیادی حسـاب دیفرانسیل و انتگرال هستند. دانشجو در این درس با این مفاهیـــم ، مفاهیم وابسته و کاربردهای ساده آنها ، نظیر پیدا کردن حد برخی دنباله ها ، به دست آوردن مقدار تقریبی برخی اعداد و … آشنا می شود.
هدف کلی از ارائه این فصـل آشنا کردن دانشجو به طوری که مطالعه درس های آنـالیز 1 و معــــادلات دیفرانســـیل برای آنان آسانتر و لذت بخشتـــر باشد.

ریاضی عمومی 2 به زبان ساده

ریاضی عمومی 2

دانشجو پس از مطالعه این فصل باید بتواند :
1- دنباله، دنبـــاله های صعودی،نزولـــی، و یکنــوا را تعــــريف و برای هر کـدام مثالــی ذکر کنــد.
2- دنباله های همگـــــرا و واگــــرا را از هم باز بشنــاسد ، و در هـر مورد مثــال ارائــــه کنـــد.
3- ثـــابت کند که هر دنبــــاله یکنــــوا و کرانـــــدار همگــــراســــت.
4- ثــــابت کند که مجموع ، تفاضـل ، حاصلضرب ، و خـــــارج قسمت دو دنبـــــاله (بـــا مخرج غیر صفر) همگــــرا، دنبـــــاله ای همگـــــراست.
5- سری، جمــــله عمومی ســــری، مجمــــوع جزئیn ام سری،همگرایی و واگرایـــی ســـری را تعريـــف کنــــد.
6- و……

دنباله
در ایــن بخش پس از معـــرفی دنبـــاله ، مفاهیم بنیادی وابستـــه به آن را بیــــان مـــی کنیم . در میان این مفاهیم ، همگـــرایی دنبــاله اهمیت ویـــژه ای دارد. در واقـــع، سعی خواهیـــم کرد که به هر دنباله ای عددی نسبــت دهیم ، اگر ایـــن کار امکان پذیر باشد می گوییم دنباله همگراست وگرنه دنبــــاله واگرا نامیده خـــواهد شد. به ایــــن ترتیب ،دنبــــاله ها را بــه دو دستــــه همـــگرا و واگــــرا تقسیــــم مـــی کنیــم.

انتگرال ریاضی عمومی 2

انتگرال ریاضی عمومی 2

کتاب حاضرشامل ۵ فصل با عنا وین زیراست:
فصل اول: دنباله وسری
که شامل ۸۶ اسلاید می باشد.
فصل دوم: هندسه تحلیلی
که شامل ۱۰۰ اسلاید می باشد.
فصل سوم: جبر خطی
که شامل۱۴۷ اسلاید می باشد.
فصل چهارم: رویه ها و دیگر دستگاههای مختصات
که شامل ۴۲ اسلاید می باشد.
فصل پنجم: توابع برداری یک متغیره
که شامل ۱۰۴ اسلاید می باشد.

نــام درس: رياضی عمومی (2)
تعداد واحد: 4 واحد
منبع درس: کتاب رياضی عمومی (2)
مؤلـف: محمد جلوداری ممقانی
تهيه کننده: محسن ساعدی
نوع درس: پــــــــايه
ناشــــر: دانشگاه پيـــــام نور


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.