پرسشنامه رگه هوش هیجانی (پترایدز و فارنهام، ۲۰۰۶)

پرسشنامه رگه هوش هیجانی (پترایدز و فارنهام، ۲۰۰۶)

دانلود پرسشنامه استاندارد رگه هوش هیجانی (پترایدز و فارنهام، ۲۰۰۶)

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه رگه هوش هیجانی پترایدز و فارنهام یک مقیاس خود- سنجی است. فرم اصلی و نخستین آن دارای ۱۴۴ ماده و ۱۵ زیر مقیاس است . فرم کوتاه این پرسشنامه از ۳۰ ماده تشکیل شده اسن که به هر سوال در یک مقیاس هفت درجه ای از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم نمره داده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

نتایج تحلیل عاملی به روش بیشینه درست نمایی نشان دادند که پرسشنامه رگه هوش هیجانی (منبع داخل فایل) از چهار عامل درک و ارزیابی عواطف خود و دیگران، خوش بینی، خودآگاهی و مهارت های اجتماعی تشکیل شده است و عوامل عمده موجود در ساخت نظری، سازه هوش هیجانی را می سنجد. همبستگی های بالا بین نمره های دو مقیاس (باهوش هیجانی شرینگ)، روایی همگرای آن را تایید کردند. اعتبار مقیاس با روش های همسانی درونی و بازآزمایی به ترتیب برابر با ۰٫۷۶ به دست آمد.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مولفه: دارد(سوالات مولفه ها مشخص است)
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۱۰
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD