مقاله سازه های بتنی

مقاله سازه های بتنی

سازه های بتنی
معرفی مقاله
در پروژه حاضر یک ساختمان بتنی چهار طبقه ، با کاربری مسکونی تحلیل و طراحی می شود . مشخصات ۲٫۴۰ و ارتفاع m 3.20 ، ارتفاع خرپشته m کامل ساختمان در شکل زیر نشان داده شده است . ارتفاع طبقات می باشد. I 3 است. ساختمان در مشهد واقع شده و نوع زمین محل ، نوع m طبقه اول ….

فهرست مطالب
معرفی پروژه ۳
سیستم باربر ساختمان ۴
مصالح مصرفی ۴
آیین نامه ها ۴
ترکیبات بار ۴
تعیین ابعاد اولیه اعضاء سازه ۶
ستون ۶
دال ۷
تیر ۷
بارگذاری ثقلی ۸
بارمرده ۸
وزن واحد سطح اجزاء و مصالح مصرفی در طبقات ۸
وزن واحد سطح اجزاء و مصالح مصرفی در پشت بام و خرپشته ۸
وزن واحد سطح دیوار های جان پناه پشت بام ۹
وزن واحد سطح دیوارهای جداکننده داخلی ۹
وزن واحد سطح دیوارهای محیطی (مجاور همسایه ۱۰
وزن واحد سطح دیوارهای محیطی ( نمای ساختمان ) ۱۰
وزن واحد سطح دیوارهای پله ۱۱
وزن واحد سطح دیوارهای خرپشته ۱۱
وزن واد سطح سرویس پله ۱۲
بار برف ۱۳
بار زنده ۱۳
خلاصه وزن اجزاء و مصالح مصرفی سازه ۱۳
کاهش بارهای زنده ۱۴
کاهش سربار تیرها ۱۴
کاهش سربار ستون ها ۱۵
بارگذاری جانبی ۱۸
باد ۱۸
زلزله ۲۱
توزیع نیروی زلزله در ارتفاع ساختمان ۲۳
لنگر پیچشی ناشی از نیروی جانبی ۲۴
تعیین مختصات مرکز جرم ۲۴
تعیین مختصات مرکز سختی ۲۵
پروژه سازه های بتنی ۲
کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات ۲۶
طراحی تیر ۲۷
طراحی ستون ۳۶
طراحی دال ۴۵
تعیین مقادیر حداکثر لنگر خمشی ، در واحد عرض نوار میانی ۴۶
تعیین مقادیر حداکثر لنگر خمشی ، در واحد عرض نوار کناری ۵۱
کنترل برش در دال ۵۲
کنترل تغییر شکل دال ۵۲
آرماتورگذاری ویژه در دا لهای با تیر ۵۴
طراحی تیر پله ۵۶
طراحی فنداسیون نواری محور ۱ ۵۸
طرح هندسی فنداسیون ۵۸
طرح سازه ای فنداسیون ۵۹
کنترل برش در حالت حدی نهایی مقاومت برای عملکرد یک طرفه (برش ساده) ۶۰
کنترل برش در حالت حدی نهایی مقاومت برای عملکرد دو طرفه (برش پانچینگ) ۶۱
تعیین آرماتور های خمشی فنداسیون ۶۳
نمایش نسبت تنس ستون های قاب
نمایش دیاگرا م خمشی فنداسیون
نقشه های معماری و سازه
منابع


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.