پرسشنامه سبک های عاطفی هافمن و کاشدن (۲۰۱۰)

پرسشنامه سبک های عاطفی هافمن و کاشدن (۲۰۱۰)

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های عاطفی هافمن و کاشدن (۲۰۱۰)

معرفی پرسشنامه

این پرسشنامه شامل ۲۰ سؤال است که هدف آن بررسی سبک های عاطفی در افراد (سازگاری، پنهان کاری، تحمل) می باشد. پرسشنامه مذکور در سال ۲۰۱۰ توسط هافمن و کاشدن معرفی شده است. طیف پاسخدهی آن بر اساس لیکرت تنظیم شده و از اصلا در مورد من درست نیست که نمره یک می گیرد تا بی نهایت در مورد من درست است با نمره ۵ امتیازبندی شده است.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش کارشکی (۱۳۹۲) برای تعیین روایی این پرسشنامه از روایی محتوایی، تحلیل مولفه های اصلی و روایی سازه تحلیل عاملی استفاده شد. روایی محتوایی و سازه این پرسشنامه با سه عامل تایید شد.  برای سنجش پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس های پنهان کاری، سازش و تحمل بدست امد که حاکی از پایایی قابل قبول این مقیاس می باشد.

هدف: بررسی سبک های عاطفی در افراد (سازگاری، پنهان کاری، تحمل)
روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
تعداد سوال: ۲۰
تعداد بعد: ۳
مولفه: دارد
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۴
منابع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.