پرسشنامه اسنادهای شخصی کودکان پاریش (PAIC)

پرسشنامه اسنادهای شخصی کودکان پاریش (PAIC)

دانلود پرسشنامه استاندارد اسنادهای شخصی کودکان پاریش (PAIC)

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه اسنادهای شخصی کودکان (PAIC) توسط توماس اس. پاریش در سال ۱۹۷۸ ساخته شده است که از ۴۸ صفت تشکیل شده است که به منظور سنجش خودپنداره کودکان بکار می رود.
از کودک خواسته می شود تا در خط کنار، ۱۵ صفتی که به بهترین نحو او یا شخص دیگری را که او مورد ارزیابی قرار می دهد، علامت × بگذارید. ۲۴ صفت مثبت هستند و ۲۴ صفت منفی هستند.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش پاریش این ابزار به ویژه به عنوان یک ابزار مربوط به کودکان، با ضریب پایایی مناسب برای نمونه کودکان مدرسه ای و با طول مدت بیش از ۴ ماه، پایایی بازآزمایی عالی دارد. این ابزار برای دانش آموزان پایه سوم نسبت به پایه ششمبا همان دوره زمانی از ثبات کمتری برخوردار است. در کل شواهد پایایی خوب است.

پایایی و روایی: دارد (خارجی)
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۵
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD