پرسشنامه سبک های دلبستگی همسران

پرسشنامه سبک های دلبستگی همسران

سبک های دلبستگی همسران

آزمون سبک های دلبستگی شامل دو مقیاس اضطراب دلبستگی با ۱۷ ماده و اجتناب دلبستگی با ۲۴ ماده است. این آزمون براساس مدل بارتولوموو و با اقتباس از آزمون موفق ECR-R (تجربه از روابط نزدیک – فرم اصلاح شده) تهیه شده است که به طور خاص، دلبستگی در رابطه با همسر را اندازه می گیرد. این آزمون روی نمونه ای ۲۸۷ نفره (۱۴۹ زن و ۱۳۸ مرد) از جامعه دانشجویان متاهل دانشگاه های تهران (علامه طباطبایی، امیرکبیر، شهید بهشتی و تهران) هنجاریابی شده است

مقیاس پرسشنامه

پاسخ با درجه بندی لیکرت ۵ درجه ای نشان دهنده میزان موافقت آزمودنی با عبارت هر ماده است و دارای ۴۱ مولفه می باشد.

عنوان پرسشنامه : سبک های دلبستگی همسران
روایی پایایی: دارد
تمره گذاری و تفسیر: دارد
ابعاد (مولفه): دارد
نوع فایل: پی دی اف PDF
تعداد صفحات: ۵

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: PDF