پرسشنامه سبک های جنسی (SMQ)

پرسشنامه سبک های جنسی (SMQ)

سبک های جنسی (SMQ)

معرفی پرسشنامه

پرسشنامه سبک های جنسی مقیاسی با هدف ارزیابی افکار، هیجانات و پاسخ جنسی گزارش شده در طول فعالیت جنسی است(نوبره،۲۰۰۳). این پرسشنامه متشکل از سه مولفه مقیاس فکر خودکار، پاسخ هیجانی و پاسخ جنسی است. نسخه مونث زیر مقیاس فکر خودکار ۳۳ آیتم دارد که افکار و تصاویری که معمولا در طول فعالیت جنسی برانگیخته می شود را معلوم می کند. هدف سنجش محتوای این افکار است که آیا متمایل به یک محرک جنسی است یا به نشانه های نامرتبط گرایش دارد.

روایی و پایایی پرسشنامه

مطالعات روانسنجی از اعتبار و روایی زیر مقیاس های این پرسشنامه حمایت کرده است.ضریب آلفای کرونباخ در نمونه ایرانی توسط ضیایی(۲۰۱۳) برابر مطلوب گزارش شده است. همچنین روایی محتوایی پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است.

روایی و پایایی : دارد (ایرانی و خارجی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
مقاله بیس: دارد (یک مقاله فارسی )
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص شده است)
نوع فایل: ورد آفیس word
نسخه PDF: دارد
تعداد صفحات: ۱۳
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 13

فرمت فایل: WORD