پرسشنامه شاخص سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران FHI

پرسشنامه شاخص سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران FHI

پرسشنامه استاندارد شاخص سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران FHI شامل 20 سوال است. که دارای امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

پرسشنامه خانواده مک مستر

شاخص سرسختی خانواده FHI توسط ماریلین آی. مک کوبین، همیلتون آی. مک کوبین و آن آی. تامپسون 1991 ساخته شده است. که از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان سرسختی خانواده در قبال اضطراب و استرس بکار می رود. نمره گذاری شاخص بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد. که برای گزینه های «کاملاً غلط»، «تا حد زیادی غلط»، «تا حد زیادی صحیح» و «کاملاً صحیح» به ترتیب امتیازات 0، 1، 2 و 3 در نظر گرفته می شود.

پرسشنامه استاندارد خانواده مک مستر

تعریف مفهومی پرسشنامه

سرسختی که از پیش بینی کننده های سلامت روانی محسوب می شود، عامل تعدیل کننده اثر عوامل تنش زا است که هردو جنبه های شناختی و رفتاری شخصیت را در بر می گیرد. سرسختی یک ویژگی شخصیتی چند بعدی است ،. متشکل از سه مولفه: تعهد به جنبه های متنوع زندگی (حس معناداری در زندگی)، احساس کنترل شخصی بر رخدادهای زندگی. (باور به این که افراد می توانند بر رخدادهای زندگیشان اثرگذار باشند و چالش کردن و نه وحشت و ترسیدن. (باور به اینکه تغییر در زندگی امری طبیعی است و فرصت هایی را برای رشد ایجاد می کند.

در همین راستا سازه ی سرسختی خانواده، گویای این عقیده است که نحوه پاسخ دهی اعضای خانواده به تنش زاها مستقیماً با انسجام و حمایت های خانواده در ارتباط است. به اعتقاد مک کوبین و همکاران، سرسختی خانواده به طور خاص به موارد زیر اشاره دارد. الف. توانمندی و دوام واحد خانواده ب. احساس کنترل در طول سختی ها و رخدادهای زندگی ج. نگاه به تغییر به عنوان یک پدیده ی مثبت و سودمندد.

پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر

جهت گیری فعالتر در سازگاری با موقعیت های تنش زا و مدیریت آنها. همانگونه که والش خاطر نشان میکند که ما «با گسترش نگرانی ها درباره ی گسستگی پیوندهای خانوادگی، نیاز بیشتری به کشف فرآیندهایی احساس می کنیم. که می توان در سرسختی خانواده ها را در برابر این چالشها پرورش دهد». دلبستگی از جمله عواملی است که به نظر می رسد بتواند نقش مهمی در ایجاد و ابقای سرسختی خانواده ها ایفا کند. (صیدی و همکاران، 1392).

تعریف عملیاتی پرسشنامه

در این پژوهش منظور از نمره استاندارد شاخص سر سختی خانواده نمره ای است. که فرد به سوالات 20 ماده ای پرسشنامة شاخص سر سختی خانواده مک کوبین می دهد

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می گیرد. و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می شود.

پرسشنامه کارکرد خانواده مک مستر

مقصود از روایی یک آزمون یا پرسشنامه، آن خصیصه یا ویژگی ابزار گرد اوری اطلاعات است که مقولاتی را که برای آنها در نظر گرفته شده است تعیین کند. شاخص سرسختی خانواده (FHI) با برخورداری از یک ضریب آلفای مطلوب از همسانی درونی خوبی برخوردار است. همچنین این شاخص از روایی همزمان نسبی با همبستگی های اندک اما معنادار با مقیاس های انعطاف پذیری خانوادگی (FACES II)،. شاخص زمان و روال های خانوادگی و مقیاس کیفیت زندگی خانوادگی برخوردار است.

مشخصات پرسشنامه شاخص سرسختی خانواده مک کوبین و همکاران FHI

روایی و پایایی : دارد (ایرانی)
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعریف مفهومی و عملیاتی: دارد
نوع فایل: ورد آفیس WORD
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 6
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD