پاورپوینت اصول سرمایه گذاری در بازار سهام

پاورپوینت اصول سرمایه گذاری در بازار سهام

دانلود پاورپوینت اصول سرمایه گذاری در بازار سهام

هدف صورتهای مالی
هدف صورت های مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده در باره وضعیت مالی عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای ظیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود صورت های مالی همچنین نتایج ایفای وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها دا در قبال منابعی گه در اختیارشان قرار گرفته است، نشان می دهد به منظور دستیابی به این هدف، در صورت های مالی یک واحد تجاری اطلاعاتی زیر ارائه می شود:

– الف . داراییها،
– ب . بدهیها،
– ج. حقوق صاحبان سرمایه،
– د . درآمدها،
– ه . هزینه ها، و
– و . جریانهای نقدی،

و………..

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

تعداد صفحات: 57

فرمت فایل: پاورپوینت