پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان

پرسشنامه نیازهای سلامت دختران نوجوان

نیازهای سلامت دختران نوجوان

معرفی پرسشنامه
این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن بررسی نیازهای سلامت دختران از ابعاد مختلف (نیازهای سلامت روانی– عاطفی، نیازهای سلامت اجتماعی، نیازهای آموزشی، نیازهای سلامت جسمی، نیازهای اعتقادی) می باشد. در طراحی پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیره گیری به شمار می رود.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش شاه حسینی و همکاران (۱۳۹۰) روایی محتوای این ابزار ۹۲/۰ بدست آمد که نشانگر روا بودن این ابزار می باشد. همچنین برای ارزیابی پایایی این پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. آلفای کرونباخ کل مقیاس برابر با ۹۰/۰ بدست آمد که حاکی از پایایی خوب این مقیاس است.

روایی و پایایی: دارد
شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد
مولفه: دارد
تعداد صفحات: ۵
تعداد سوال: ۴۰
نوع فایل: ورد آفیس word
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.