پرسشنامه سلامت روان دروگاتیس و همکاران scl90

پرسشنامه سلامت روان دروگاتیس و همکاران scl90

پرسشنامه استاندارد سلامت روان دروگاتیس و همکاران

پرسشنامه استاندارد سلامت روان SCL90 دروگاتیس و همکاران 1973 شامل 90 سوال است. و دارای مولفه امتیازبندی روایی و پایایی تفسیر و شیوه نمره گذاری می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه
سلامت روان : سلامت روانی وضعیتی از بلوغ روان شناختی بوده و عبارت است. از حداكثر اثربخشی و رضایت به دست آمده از تقابل فردی و اجتماعی كه شامل احساسات و بازخوردهای مثبت نسبت به خود و دیگران می شود. (چاهن ، 1991؛ به نقل از باقری، 1393).

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه
در این تحقیق، برای سنجش سلامت روانی از آزمون SCL90 دروگاتیس و همکاران (1973). که شامل 90 سؤال در طیف 5 درجه ای لیکرت است استفاده می شود.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم (سرمد و همکاران،1390). در پژوهش باقری (1393) برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شده است. بدین صورت که پرسشنامه، در اختیار تعدادی از صاحب‌ نظران سازمان و مدیریت قرار گرفته است. در نتیجه مواردی جهت اصلاح پیشنهاد گردید. و سرانجام پس از اعمال اصلاحات در پاره‌ای از موارد پرسشنامه نهایی مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها
قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390).

در پژوهش باقری (1393) پایایی پرسشنامه بر اساس روش آلفای کرونباخ . برای کل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمده است. و در نهایت بر روی گروه نمونه آماری اصلی به اجرا گذاشته شد. ضريب آلفاي محاسبه شده براي کل پرسشنامه 89/0 بود كه بيانگر آن است. كه سؤال‌هاي طرح شده حيطه مورد نظر را اندازه‌ گيري مي‌كنند.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری: دارد
تعداد سوال: 90 سوال
تعداد مولفه: 9 مولفه (سوالات مرتبط با هر مولفه مشخص است).
مقاله بیس: دارد
تعاریف عملیاتی و مفهومی پرسشنامه: دارد
مدل پرسشنامه: دارد
فرمت فایل: ورد آفیس WORD
فایل PDF: دارد
تعداد صفحات: 10
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 10000 تومان

تعداد صفحات: 10

فرمت فایل: WORD