نمونه سوالات تایپ رایانه ای با جواب

نمونه سوالات تایپ رایانه ای با جواب

نمونه سوالات امتحانی تایپ رایانه ای با جواب (صفحه آرایی و حروفچینی)

دانلود کاملترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات تایپ رایانه ای با جواب (صفحه آرایی و حروفچینی) به صورت کامل با کیفیت بسیار عالی شامل مهمترین سوالات آزمون های دوره های گذشته.

سوالات امتحانی تایپ رایانه ای

چند مورد از نمونه سوالات تایپ رایانه ای (صفحه آرایی و حروفچینی)

» جهت ترازبندی ، تغیر فونت و گزینه های cut, paste در کدام زبانه قرار دارند ؟
الف- view : ب- review : ج- home : د- insert

» برای اضافه کردن خط کشی به صفحه از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
الف) سر برگ Insertگزینه Rulerب ) سر برگ Viewگزینه Ruler
ج ) سر برگ Reviewگزینه Rulerد ) همه موارد

» برای درج جدول از چه گزینه ای استفاده می کنیم ؟
الف) سر برگ Viewگروه Tableب ) سر برگ Insertگروه Table
ج ) سر برگ Page layoutگروه Tableد ) هیچکدام

» Template ها در Word به چه منظور استفاده می شوند ؟
الف- برای بالا بردن سرعت . ب- برای جلوگیری از انجام کارهای تکراری در سندهای مشابه
ج- برای ساختن یک سندی که شامل تصویر می باشد. د- موارد الف و ب

» ایجاد Tabدر Word به چه منظور است ؟
الف- ایجاد پاراگراف ب- ایجاد جداول ج- ایجاد حرکت مناسب مکان نما د- تعیین قلم

» گزینه های Split Table و Merge Cells در منوی Table به چه منظور است ؟
الف- به منظور ادغام چند سلول و تبدیل یک سلول به چند سلول .
ب- تبدیل یک سلول به چند سلول و ادغام چند سلول .
ج- تبدیل یک سطر به چند سطر و ادغام چند سطر .
د- تبدیل یک ستون به چند ستون و ادغام چند ستون.

» برای ایجاد یک جدول کدام گزینه مناسب است ؟
الف- انتخاب گزینه Insert Table از منوی Table
ب- انتخاب گزینه Make Table از منوی Table
ج- انتخاب گزینه Insert Table از جعبه ابزار استاندارد
د- موارد الف و ج

» جدول در Word به چه منظور ارائه می گردد ؟
الف- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در ستون های عمودی و سطرهای افقی می باشد .
ب- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در سطرهای افقی می باشد.
ج- روشی برای نمایش اطلاعات پیچیده در ستون های عمودی می باشد .
د- چنین امکانی در Wordنمی باشد.

» برای این که بین ستون های متن در متون روزنامه ای یا چند ستونی خط های جداکننده ای وجود داشته باشد کدام گزینه مناسب است ؟
الف- انتخاب گزینه Lineب- انتخاب گزینه Line Between
ج- انتخاب گزینه Equal Column Widthد- انتخاب گزینه ای از Prese

» کدام یک از گزینه های زیر در مورد سر صفحه درست می باشد ؟
الف – می توان در سر صفحه متنی را نوشت ب- می توان فقط برای صفحات فرد و زوج سر صفحه قرار داد .
ج- می توان برای صفحه اول یا یک بخش سر صفحه قرار نداد . د- همه موارد

» تفاوت حاشیه با تورفتگی پاراگراف چیست ؟
الف- تفاوتی ندارد .
ب- حاشیه برای کل صفحه می باشد ولی تورفتگی مربوط به پاراگراف خاص می باشد.
ج- حاشیه مربوط به یک پاراگراف است ولی تورفتگی مربوط به کل صفحه میباشد .
د- تورفتگی از سمت راست ایجاد میشود ولی حاشیه از تمام جهات.

» سر صفحه :
الف- عبارتی است که در بالای صفحات روزنامه ها درج می شود .
ب- تیتر اصلی روزنامه یا مطلب که در بالای صفحه درج می شود .
ج- عبارت ثابتی است که بالای کتاب ها و مطالب درج میشود و در آن عبارت و شماره صفحات و … قید می شود .
د- عبارتی است که در بالای صفحات کتابها درج می شود.

» عمق شیرازه :
الف- مخصوص روزنامه هاست . ب- در صفحه آرائی بولتن و مجله است.
ج- مخصوص کتاب های قطور است . د- هر سه مورد

» عمل چاپ عبارت است از :
الف- کار چاپگر ب- فرآیند ساخت یک کپی از سند روی کاغذ
ج- نصب چاپگر و فرمان Print د- موارد الف و ج

» فشردن دو کلید فلش بالا و Ctrl بطور همزمان Wordچه عملی انجام می دهد ؟
الف- مکان نما به اول پاراگراف می رود .
ب- مکان نما یک سطر بالا می رود .
ج- مکان نما به بالاترین سطر صفحه مانیتور می رود .
د- تمام متن یک سطر به پایین حرکت می کند بدون اینکه مکان نما از روی سطر جابجا شود.

» کدام جمله صحیح نیست ؟
الف- فرمان کپی متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می کند .
ب-فرمان برش متن انتخاب شده را از روی سند به حافظه موقت منتقل می کند .
ج- فرمان کپی یک نسخه از اطلاعات انتخاب شده را به حافظه دائم کپی می کند .
د-با فرمان برش CUT نمی توان قسمتی از متن را حذف نمود.

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 150

فرمت فایل: PDF