مقاله سیستم عامل های بلادرنگ

مقاله سیستم عامل های بلادرنگ

سیستم عامل های بلادرنگ

بخشی از متن
در این مقاله با سیستم عامل های بلادرنگ آشنا می شوید.به سیستمی بلادرنگ گفته می شود که صحت درستی یک فرایند تنها وابسته به صحت منطقی نباشد، بلکه به زمانی که در آن اجرا می شود نیز وابسته باشد.در علم کامپیوتر، محاسبات بلادرنگ موضوعی از سیستم های سخت افزار و نرم افزار است که در رابطه با قید زمانی است. مثل پاسخگویی به حوادثی که ناشی از حساسیت های زمانی هستند.

در زمانی که سیستم های بلادرنگ با جستجو محاسبات در زمینه های متنوع پا به عرصه گذاشت، انگیزه ای برای گسترش سیستم های موجود با مکانیزم ها و سیاست لازم برای فراهم کردن خدمات قابل پیش بینی به وجود آمد. هم چنین بسیاری از مدل کارهای سیستم بلادرنگ تنظیم تدبیر مناسب الگوریتم های زمان بندی را انجام می دهد.

سرفصل های مقاله:
چکیده
مقدمه
سیستمهای بلادرنگ
شبکه
بلادرنگ
سیستم های بلادرنگ سخت و نرم
مدل های وظیفه در سیستمهای بلادرنگ
وظیفه های بلادرنگ دورهای
وظیفه های بلادرنگ نامنظم
زمانبندی در سیستمهای بلادرنگ
شناسایی نیازها
نیازهای رفتاری
نیازهای زمانی موقتی
نیاز های هزینه ای
استنتاج قیود
مدل وظیفه
انحصاری کردن
قیود زمان بندی مطلق
قیود زمان بندی وابسته
سیستم عاملهای بلادرنگ
نتیجه گیری

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 22

فرمت فایل: WORD