پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت ۲۸۰ اسلاید

پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت ۲۸۰ اسلاید

پاورپوینت سیستم های اطلاعات مدیریت

محیط سیستم
هر سیستم، به طور کلی، در محیطی قرار دارد. سیستم، از عوامل محیطی تأثیر می پذیرد و بر آنها اثر می گذارد. به عبارت دیگر، سیستم و عوامل محیطی (مانند عوامل طبیعی، فرهنگی، ایدئولوژیکی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی) بر هم کنش و واکنش متقابل دارند. به این ترتیب، محیط هر سیستم را عواملی تشکیل می دهند که اگر چه جزء سیستم نیستند، اما تغییر در هر یک از آنها، می تواند موجب تغییراتی در سیستم شود.بنابراین، محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می توانند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 280

فرمت فایل: پاورپوینت