سیستم مکانیزاسیون انتخاب واحد دانشگاه

سیستم مکانیزاسیون انتخاب واحد دانشگاه

طراحی سیستم انتخاب واحد دانشگاه

پروژه سیستم مکانیزاسیون انتخاب واحد دانشگاه
این فایل شامل طرح توجیهی سیستم مکانیزاسیون اتوماسیون اداری میباشد.
و شامل فصل های شناخت سیستم , امکان سنجی سیستم ,
آنالیز و مدل سازی سیستم و بخش های مربوط میشود که میتواند مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد.

فاز اول پروژه

مقدمه
عموماً یک دانشگاه به لحاظ آموزشی به تعدادی انستیتو تقسیم بندی شده است که در هر انستیتو واحد های مربوط به آن رشته در آن بخش ارائه می شود . واحد های جاری ارائه شده در یک ترم در پایگاه داده های در دسترس هر دانشجو قرار می‌گیرد. دانشجو با توجه به واحد های ارائه شده درترم به انتخاب واحد های مورد نظر بر مبنای یک سری معیارها و محدودیت ها و شرایط مقرر که اساس و قوانین انتخاب واحد یک دانشجو را در بر می‌گیرد، اقدام به انتخاب واحد می کند .

چگونگی شکل گیری مراحل ابتدایی سیستم پیش از انتخاب واحد توسط دانشجو

پیش از شروع ترم و آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ، ابتدا با تعیین نیاز آموزش نسبت به واحد هایی که می بایست در ترم جهت ارائه به دانشجو، مشخص گردد. با هماهنگی اداره آموزش و مدیریت و امور دانشجویی به منظور رسیدن به یک سری نتایج کلی . در چگونگی برگزاری ترم با توجه به امکانات دانشگاه و توانایی برگزاری واحدهای درسی مختلف ،. در هر رشته خاص اقدام به گزینش و تکمیل پایگاه داده ای می‌کنند.

که مشتمل است از لیست واحد های درسی ، کد درس ،شماره گروه برای هر درس ( بر مبنای پیش بینی مقدار تقاضای دانشجویان جهت تعیین ظرفیت)،. انتخاب اساتید ، تعیین روز و ساعت برگزاری هر درس ( با توجه به انتخاب اساتید و عدم تداخل ان‌ها)،. تعیین تاریخ و ساعت امتحان ،تعیین مکان برگزاری هر واحد درسی، تعیین ظرفیت ( با توجه به امکانات و نوع واحد).

این اطلاعات گرد اوری می‌گردد تا در زمان شروع پروسه انتخاب واحد توسط دانشجو به عنوان منبع در اختیار دانشجو قرار گیرد.
سیاست‌های کلی دانشگاه و یک سری معیارها و اهداف کلی جهت هر چه بهتر ارائه شدن و پیاده سازی این سیستم نیز در شکل گیری این سیستم موثر است.

از قبیل عدم تداخل برخی واحد درسی که عموماً در یک ترم توسط یک دانشجو انتخاب می‌گردد. یا جلوگیری از ایجاد فواصل در میان برگزاری هر درس ، جلوگیری از ازدیاد و تراکم ارائه دروس در مکان برگزاری … .

در مجموع این مرحله پیش از فرا رسیدن زمان انتخاب واحد دانشجویان توسط مجموعه سیستم واحد دانشگاهی انجام و ایجاد می‌شود.

ما در اینجا به چگونگی پیاده سازی و تحلیل سیستم انتخاب واحد که مرحله اصلی ان شرح انتخاب واحد توسط دانشجو است می‌پردازیم. و در واقع تمرکز گروه بر تحلیل این مرحله می‌باشد.

شرح کلی پروسه انتخاب واحد توسط دانشجو

دانشجو مستقیماً به انستیتو مورد نظر مراجعه کرده و پس از اخذ لیست واحد های ارائه شده در نیمسال جاری ،. دانشجو نام واحدهای درسی درخواستی و تعداد و شهریه هر واحد درسی را در فرم خاصی به نام فرم انتخاب واحد وارد کرده . و به مدیر گروه جهت تایید درخواست دانشجو تحویل می دهد.

چرا که میبایست با قوانین خاصی مطابقت داده شود . به فرض مثال در تعیین حداکثر تعداد واحد در خواست شده و یا رعایت پیش نیاز ها و… . دانشجو فرم را به حسابداری برده و حسابداری پس از ضرب تعداد واحد در شهریه . واحد آن و تعیین شهریه کل که ان نیز بر اساس یک پروسه خاص مشخص میشود.

با تایید فرم توسط حسابداری ، دانشجو فرم را به همراه فیش واریز جهت ثبت واحد به متصدیان ثبت واحد مراجعه کرده . تا با اختصاص ظرفیت به دانشجو برای هر درس صورت پذیرد و واحد را به دانشجو ارائه شود . که با تحویل فرم هایی که در نزد دانشجو می مانند ، چک لیست می گویند ، پروسه انتخاب واحد تکمیل و پایان پذیرد.

البته مرحله حذف و اضافه نیز طی دو مرحله در ابتدا و انتهای‌ترم در کل پروسه انتخاب را کلی‌تر می‌کند.

فهرست مطالب

فاز اول پروژه
مقدمه ۵
پرسش و پاسخ ٧
صورت جلسه ١٠
توسعه تابع کیفیت ١۴
روابط بین موجودیتها ١۶
فرهنگ داده ها ١۷
توصیف داده ها ١۹
نمودار جریان داده ها ٢١
مشخصه فرآیند ٢۵
نمودار تغییر حالت و مشخصه کنترل ۳۰

فاز دوم پروژه
طراحی داده های سیستم ٣۴
طراحی معماری سیستم ۴٠
طراحی در سطح مولفه ۵۴
طراحی در سطح کاربر ۶١

فاز سوم پروژه
طراحی شی گرا ۶۹
نمودار مورد کاربرد ۶۹
نمودار فعالیت ۷۰
نمودار همکاری انتخاب واحد ۷۱
نمودار همکاری حسابداری ۷۲
نمودار ترتیب انتخاب واحد ۷۳
نمودار ترتیب حسابداری ۷۴
نمودار کلاس ۷۵
نمودار حالت انتخاب واحد ۷۶
نمودار حالت حسابداری ۷۷
نمودار مولفه ۷۸
نمودار توزیع (نصب و راه اندازی) ۷۹

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 81

فرمت فایل: WORD