مقاله سیلندرهای هیدرولیک

مقاله سیلندرهای هیدرولیک

سیلندرهای هیدرولیک

مقدمه مقاله
سیلندرهای هیدرولیک جریان سیال تحت فشار را به حرکت خطی میله پیستون تبدیل میکنند و دارای انواع یککاره و دو کاره میباشند. در نوع یک کاره برگشت به موضع اولیه توسط فنر یا نیروی ثقلی بار صورت میپذیرد ولی در نوع دو کاره عمل رفت و برگشت تحت کنترل سیال هیدرولیکی انجام میشود.

فهرست مطالب
مقدمه
چکیده
سیلندرهای هیدرولیک – عملگرهای خطی
تخمین نیروی مورد نیاز برای انجام یک فرایند صنعتی
فرایند پانچ (محاسبات نمونه)
نحوه نصب سیلندر بر روی ماشین
تعیین طول کورس سیلندر
تعیین قطر لوله و میل سیلندر
کمانش در سیلندر
نکات مهم در ساخت سیلندرهای هیدرولیک
استفاده از نقشه های مهندسی
تست سیلندرهای هیدرولیک
مشکلات اساسی در ارتباط با سیلندرهای هیدرولیک
نتیجه گیری

به همراه تصاویر و نقشه های مربوط به هر بخش

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 15

فرمت فایل: WORD