آزمون شدت افسردگی برنز

آزمون شدت افسردگی برنز

دانلود پرسشنامه استاندارد آزمون شدت افسردگی برنز

معرفی پرسشنامه

مقیاس شدت افسردگی توسط دکتر برنز تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد و براساس طیف لیکرت ۴ درجه ای و از ۰ تا ۳ نمره گذاری شده است. هدف از تهیه این پرسشنامه بررسی و ارزیابی شدت افسردگی در افراد است.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی محتوایی پرسشنامه در پژوهش صالحی تایید شده است . همچنین پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در این پژوهش مطلوب گزارش شده است.

پایایی و روایی: دارد (فارسی)
مولفه: دارد (سوالات مرتبط مشخص نشده است)
فرمت فایل : ورد آفیس WORD
تعداد صفحات: ۶
منبع: دارد
تفسیر و نمره گذاری: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل: WORD