گزارش کارآموزی شرکت نفت

گزارش کارآموزی شرکت نفت

کارآموزی شرکت نفت شهرستان میانه

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذر بایجان شرقی
اداره/واحد : شرکت پخش میانه/ کنترل کیفیت انبار نفت ناحیه میانه

انبار نفت ناحیه میانه :
در زمینی بوسعت ۱۸۶۶۰ مترمربع دارای نه مخزن هوائی می باشد که حاوی فرآورده های نفت سفید و نفتگاز می باشند.
مخازن یک و دو، سه، هفت، هشت و نه حاوی فرآورده نفتگاز و مخازن چهار و پنج و شش حاوی نفت سفید می باشند.

مخازن یک و دو و سه و پنج از نوع سقف ثابت و بقیه از نوع سقف شناور می باشد. ظرفیت ذخیره سازی نفت سفید چهار میلیون لیتر و نفتگاز یازده میلیون لیتر می باشد.

فرآورده از دو طریق خط لوله و نفتکش رسید و از طریق نفتکش ارسال می گردد.
همچنین دارای دو سکوی بارگیری نفت سفید و دو سکوی بارگیری نفتگاز می باشد.
انبار نفت به صورت شیفت دو نوبتکار (۱۲ ساعته) فعالیت می نماید.

وضعیت واحد از نظر سازمان

واحد کنترل کیفیت انبار نواحی زیر شاخه سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت ناحیه می باشد که آن نیز یکی از شاخه های مهندسی فرآورده های منطقه می باشد.

تعداد نفرات و فعالیتهای آنان

از آن جائی که انبار نفت ناحیه میانه بصورت شیفت ۱۲ ساعته و دو نوبت کار می باشد در هر شیفت دو نفر فعالیت می‌کنند که سمت یکی از آنها آزمایشگر و سمت دیگرِی نمونه گیر می باشد.

وظایف و مسئولیتهای تکنسین کنترل کیفیت

۱-نظارت بر نحوه نمونه گیری و آزمایش مخازن به هنگام رسید از خط لوله و نفتکش:
در هنگام رسید فرآورده از طریق نفتکش و خط لوله نمونه گیر واحد موظف است پس از طی شدن زمان ته نشینی (که برای نفتگاز برای هر فوت ارتفاع ۵/۱ ساعت و برای نفت سفید برای هر فوت ارتفاع یک ساعت می باشد) از سه قسمت فرآورده مخزن یعنی بالای فرآورده (۱۵ سانتی متر پائین تر از سطح مواد) و نیمه میانی فرآورده مخزن و پائین فرآورده (۳۰ سانتی متر بالاتر از کف مخزن) نمونه گیری کرده و به آزمایشگاه انتقال دهد. همچنین آزمایشگر موظف است فرآورده ها را طبق آزمایشاتی که شرح آنها در بخش های آتی می آید، آزمایش کرده و نتایج را اعلام کند.

فهرست مطالب:
مقدمه ۱
بخش اول کنترل کیفیت
انبار نفت ناحیه میانه
وضعیت واحد از نظر سازمان
تعداد نفرات و فعالیتهای آنان
وظایف و مسئولیتهای مسئول کنترل کیفیت
عملیات کنترل کیفیت
الف) آشنایی با فرآورده‌ها
ب) آشنایی با آزمایشات فرآورده ها
ج) آزمایشات کلیدی فرآورده ها
د) جایگاه های عرضه سوخت
نحوه گزارش روزانه و نحوه ثبت اطلاعات
ج)نحوه گزارش و نحوه ثبت اطلاعات


این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.


راهنمای خرید:

  • » لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • » همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • » ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • » در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.