تحقیق شناخت کودکان استثنایی از نگاه خانواده، جامعه و مدرسه

تحقیق شناخت کودکان استثنایی از نگاه خانواده، جامعه و مدرسه

شناخت کودکان استثنایی از نگاه خانواده، جامعه و مدرسه

مقدمه مقاله
لغت استثنایی اصولا یک اصطلاح یک اصطلاح آموزشی است که مربیان آموزش و پرورش و مشاوران راهنمایی در زمره ی اولین کسانی هستند که به محدودیت های یادگیری عاطفی شخصیتی اجتماعی و مشکلات این افراد پی می برند و باید نسبت به رفع آن ها با روش های موجود و همچنین پیشگیری از مشکلات آنی اقدام کرد.

در سال ۱۳۶۹ قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اهداف آموزش و پرورش استثنایی کشور نیز بر این اصل استوار است که هر کودک استثنایی با توجه به تفاوت های فردی حق دارد از آموزش مناسب با استعداد های خویش برخوردار گردد.
مطابق ارقام بین المللی حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل دانش آموزان سنین مدرسه رو در هر جامعه ای به نحوی نیازمند به برنامه های آموزشی ویژه می باشند.

نگاهی کوتاه به کل دانش آموزانی که در حال حاظر تحت پوشش آموزش و پرورش استثنایی قرار دارند بیانگر این حقیقت است که امروزه فقط کمتر از یک درصد از کل دانش آموزان استثنایی واجب التعلیم از برنامه های آموزش استثنایی استفاده می کنند و بقیه با همه ی مشکلات و نارسایی ها و احیانا با تحمل فشار ها در مدارس معمولی جایگزین می شوند ویا در مواردی اصلا از کلاس و مدرسه سراسر جهان و افزایش این جمعیت به میزان قابل توجهی در هر سال اهمیت تعلیم و تربیت رفاه امکانات اجتماعی اشتغال و بالاخره نحوه ی زندگی افراد استثنایی با تعمیقی اندک آشکار می گردد.

تعریف کودکان استثنایی

فهرست مطالب
مقدمه
کودک استثنایی کیست؟
تعریف کودک استثنایی از نظر جامعه شناسی
تقسیم بندی کودکان استثنایی
عقب مانده کیست مشخصاتش چیست؟
نابینا کیست و مشخصاتش چیست؟
ناشنوا کسیست مشخصاتش چیست ؟
تیز هوش کیست مشخصاتش چیست؟
کودکان عقب مانده ی ذهنی و خانواده
کودک عقب مانده ذهنی و مدرسه
محیط آموزشی کودکان کم توان ذهنی
کودک عقب مانده ذهنی و جامعه
کودک تیز هوش و خانواده
کودکان تیز هوش و جامعه
کودک نابینا و مدرسه و محیط آموزشی
کودک نابینا و خانواده
نکاتی چند در رابطه با چگونگی برخورد و رفتار با افراد نابینا
کودک نابینا و جامعه
کودک ناشنوا و خانواده
کودک ناشنوا مدرسه و محیط آموزشی
کودک ناشنوا و جامعه
نتیجه گیری
منابع

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 20000 تومان

تعداد صفحات: 22

فرمت فایل: WORD