پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف

پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف ابزاری است که برای اندازه‌گیری رفتار شهروندی سازمانی در محیط کاربری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این پرسشنامه از چندین ماده تشکیل شده است که به طور خاص به عناصری از رفتار شهروندی سازمانی می‌ پردازد. این ابزار به مدیران و پژوهشگران کمک می‌کند تا عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی را شناسایی و تجزیه و تحلیل کنند. از اطلاعات حاصل از این پرسشنامه می‌توان برای بهبود محیط کاری، افزایش وفاداری و مشارکت کارکنان، و تقویت روابط داخل سازمانی بهره‌ گیری کرد.

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی حاوی 24 سوال بوده که توسط پودساکف نوشته شده. که هدف آن ارزیابی میزان رفتار شهروندی افراد و ابعاد آن (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی) میباشد. و طیف نمره گذاری آن بر حسب طیف لیکرت ۵ گزینه ای می باشد.

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

رفتار شهروندی سازمانی: رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از رفتار اختیاری کارکنان که موجبات ارتقای عملیات کارایِ سازمان را فراهم می سازد. امّا مستقیماً توسط سیستم پاداش رسمی سازمان شناسایی و مورد تقدیر واقع نمی شود. این رفتار یک فعالیت ابتکاری و ارادی است که کارکنان فراتر از شرح شغل تعریف شده انجام می دهند. که برای سازمان بسیار حیاتی و ارزشمند است. (باتمون و ارگان ،1983).

تعریف عملیاتی متغیرهای پرسشنامه
رفتار شهروندی سازمانی در این تحقیق نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه شهروندی سازمانی می دهند.

روایی و پایایی پرسشنامه

روایی ابزار جمع آوری داده ها
اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد. که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). در تحقیق ذهبی(1392)، نظرات افراد متخصص در زمينه مورد مطالعه در طراحي پرسشنامه اعمال شده . و اصلاحات لازم بعمل آمده و بدين ترتيب اطمينان حاصل گرديد كه پرسشنامه همان خصيصه مورد نظر محقق را مي سنجد.

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد. یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. ( سرمد و همکاران،1390 ). در تحقیق ذهبی(1392) پایایی متغیر و ابعاد آن از طریق آلفای کرونباخ به شرح ذیل به دست آمده است.

روایی و پایایی: دارد
تفسیر و شیوه نمره گذاری : دارد
تعداد سوال: 24
تعداد بعد: 5
مقیاس لیکرت
مولفه: دارد
نوع فایل: ورد افیس word
نسخه PDF : دارد
تعداد صفحات: 5
منبع: دارد

پرسشنامه کاملا استاندارد است

این فایل با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. فایل به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

قیمت: 5000 تومان

تعداد صفحات: 5

فرمت فایل: WORD